2. TELJESEN ÁTFORDÍTHATÓ, ÖSSZEFORGATHATÓ, HANGONKÉNT ÁTFORGATHATÓ SZAVAINK

L

Bizonyítékok hosszú sora arra, hogy minden ősnyelvi, és mai magyar szó, alkotó hangjaival körülíró magyarázatot ad önmagáról.

A szótárban a címszónál bővebb magyarázat található.

LABDA – DABLA hangátforgatás. Ez egy ősi szót idéz – DEBLE – amely székely nyelvjárásban ma is élő – a sütőtök neve: DEBLE, amely név eszerint a LABDAszerű gömbölyűséget jelenti.
LaBDa – DeBLe hangváz: L-B-D – D-B-L.

 

LABDA – DEBELA gyökátforgatás. Nem véletlen a túl gömbölyűre hízott nő DEBELA megnevezése, amely jellemző ilyformán ősnyelvi eredetű.
LaBDa – DeBeLa hangváz: L-B-D – D-B-L.

 

LABDA – DABAL gyökátforgatás. Ez azt mutatja, hogy a LABDA DOBÁLható.
LaBDa – DoBáL hangváz: L-B-D – D-B-L.

 

LABDA – LÁBAD hangátvetéssel. A LABDA a LÁBADdal is mozgatható.
LaBDa – LáBaD hangváz: L-B-D – L-B-D.

 

LABIRINT – LABIRING – BARANGOL, hangátvetés. LABIRINT – LABIRING, t > g, a LABIRING – BARANGOLható.
LaBiRiNG – BaRaNGoL hangváz: L-B-R-N-G – B-R-N-G-L.

 

LABIRINT – LABIRING – BARLANG, gyökátvetés. A LABIRING, BARLANGszerű útvesztő.
LaBiRiNG – BaRLaNG hangváz: L-B-R-N-G – B-R-L-N-G.

 

LABORATÓRLÁB-ARATÓRA. Ez ősi megnevezés, és akkor nem zárt LABORATORba, hanem ki a mezőre, a LÁBba, LÁB-ARATÓRA mentek, az volt az ősi LABORATÓR. Ezt örökölte meg a latin nyelv.
LaBoRaTóRLáB-aRaTóRa hangváz: L-B-R-T-R – L-B-R-T-R.

 

LADIK – DIKÁL, gyökátforgatás. Egy DIKÁLt kis vízi jármű a LADIK.
LaDiK – DiKáL hangváz: L-D-K – D-K-L.

 

LADIK – KEDŰL, teljes átfordítás. A LADIK egy KEDŰLt, kedvelt kis vízi jármű.
LaDiK – KeDüL hangváz: L-D-K – K-D-L.

 

LAGÚNA – hANGULAt, gyökátfordítás. A LAGÚNA és környéke kellemre hANGOLÓ, GONDOLAt befolyásoló, meghatározó. Ezt a kiemelt rész hangváza mutatja.
LaGúNa – haNGoLóGoNdoLa hangváz: L-G-N – h-N-G-LG-N-d-L.

 

LAGÚNA – UNALGÓ. hangátforg. A LAGÚNA nem UNALGÓ, hanem a kellem, csendes elmélkedés helye.
LaGúNa – uNaLGó hangváz: L-G-N – N-L-G.

 

LAGÚNA – LENGŐ. hangátvetés. A LAGUNA egy vízrINGAtó, LENGEbölcső. Az ősiségben a LENGŐ függőbölcső neve LÓGANA, LÓGANÓ.
LaGúNa – LeNGő hangváz: L-G-N – L-N-G.

 

LAJBI – JELBE, gyökátvetés. A szép ünnepi női mellényke, a kis LAJBI a rajta levő színes-díszes mintázattal üzen a körülötte lévőknek, mintegy JELBEn beszél.
LaJBi – JeLBe hangváz: L-J-B – J-L-B.

 

LAJBI – BELJE, hangátvetés.  A LAJBI BELJÉbe foglalja a felsőtestet: kebelt, keblet, dalmát.
LaJBi – BeLJe hangváz: L-J-B – B-L-J.

 

LAJBI – LEBEJ, hangátvetés.  A LAJBI egy LEBEJ ruhadarab, gombolatlanul, LIBEJgő, LIBIRÓK, mint a BOLERÓ.
LaJBi – LeBeJ hangváz: L-J-B – L-B-J.  

 

LAJHÁR – RÁHAJOL, teljes átfordítás. A LAJHÁR lustaságában RÁHAJOL az alatta levő ágra, és alig mozdul. A szó fordíthatósága is igazolja a szó ősnyelvi eredetét.
LaJHáR – RáHaJoL hangváz: L-J-H-R – R-H-J-L.

 

LAJHÁR – HAJLÁR, gyök-, hangátvetés. A LAJHÁR HAJLÁR jellemzője, a mindenre hanyagul RÁHAJLÓ természete. A LaJHáR – HaJLáR – RáHaJoL hangváz: L-J-H-R – H-J-L-R – R-H-J-L.

 

LAJTORJÁNTÁJ ORJÁN, gyök-, hangátforgatás. Aki a LAJTORJÁN ÁLL, a TÁJ ORJÁN átLÁT.
LaJToRJáN áLL – TáJ oRJáN LáT hangváz: L-J-T-R-J-N-L – T-J-R-J-N-L-T.

 

LAKAT – TÁKOL, teljes átfordítás. A jó kezű LAKATos LAKATot TÁKOL.
LaKaT – TáKoL hangváz: L-K-T – T-K-L.

 

LAKAT – LAKOT. LAKATtal zárják be a LAKOT.
LaKaT – LaKoT hangváz: L-K-T – L-K-T.

 

LAKAT – ALKOT, gyökátfordítás. A LAKATos ALKOTó kedvében LAKATot TÉKOL.
LaKaT – aLKoT hangváz: L-K-T – L-K-T.

 

LAKAT – LÖKET. A LAKAT LÖKETtel zár.
LaKaT – LöKeT hangváz: L-K-T – L-K-T.

 

LAKAT – KELET, gyökátfordítás. A jó LAKATnak KELETje van.
LaKaT – KeLeT hangváz: L-K-T – K-L-T.

 

LAKODALOM – MOLADOKAL teljes átford. A jó LAKODALOM csak MULATÓKKAL képzelhető el.
LaKoDaLoM – MuLaTóKKaL hangváz: L-K-D-L-M – M-L-T-K-L.

 

LAKODALOM – KÉL a DALOM, gyökátfordítás. A LAKODALOMban DAL KÉL.
LaKoDaLoM
KéL a DaLoM hangváz: L-K-D-L-M – K-L-D-L-M.

 

LAKODALOM – LÖKEDELEM. A LAKODALOM LÖKEDELEMmel végződik.
LaKoDaLoM – LöKeDeLeM
hangváz: L-K-D-L-ML-K-D-L-M.

 

LAMENTÁL – LÁM TALÁN, gyökátvet. A LAMENTÁLó mondja: LÁM, TALÁN, hátha.
LaMeNTáL – LáM TaLáN hangváz: L-M-N-T-L – L-M-T-L-N.

 

LAMENTÁL – NEM TALÁL gyökátforgatás. Ezerféle okot sorol fel. Aki mindig LAMENTÁL, az NEM TALÁL sem megértést, sem megoldást.
LaMeNTáL – NeM TaLáL hangváz: L-M-N-T-L – N-M-T-L-L.

 

LAMENTÁL – ELMENTÁL. A LAMENTÁLó túlELMÉLkedi, agyalja, túlMENTÁLja a gondolatot.
LaMeNTáL – eLMeNTáL hangváz: L-M-T-L – L-M-T-L.

 

LANKA – KANÁL, gyökátforg. LANKA hasonló a KANÁL hajlatához, kellemes sétát KÍNÁL.
LaNKa – KaNáL– KíNáL hangváz: L-N-K – K-N-L – K-N-L.

 

LANKA – KÍNÁL, gyökátforgatás. LANKA kellemes sétát KÍNÁL.
LaNKa – KíNáL
hangváz: L-N-K – K-N-L.

 

LANKA – NÁKOL, hangátforg. A LANKÁs helyeken források vannak, amelyek NÁKOLható vizet KÍNÁLnak.
LaNKa – NáKoL hangváz: L-N-K – N-K-L.

 

LANKAD – KALAND, hangátvetés. Egy idő után LANKAD a KALANDvágy.
LaNKaD – KaLaND hangváz: L-N-K-D – K-L-N-D.

 

LANKAD – DANKOL, hangátvetés.  LANKAD valamilyen bosszús, DANKOLó hatásra.
LaNKaD – DaNKoL hangváz: L-N-K-D – D-N-K-L.

 

LAPÁT – LAPOT. Az első LAPÁT úgy készült, hogy felnyeleztek egy sima LAPOT.
LaPáT – LaPoT hangváz: L-P-T – L-P-T.

 

LAPÁT – TÁPOL, teljes átfordítás. A LAPÁTtal egy csomóból TÁPOL egy másikat.
LaPáT – TáPoL hangváz: L-P-T – T-P-L.

 

LAPÁT – ÁTLOP, gyökátfordítás. LAPÁTtal ÁTLOP egyikből másikba, PÓTOLva azt.
LaPáT – áTLoP hangváz: L-P-T T-L-P.

 

LAPÁT – PÓTOL, gyökátvetés. LAPÁTtal átrak egyikből másikba, PÓTOLva azt.
LaPáT – PóToL hangváz: L-P-T PT-L.

 

LÁRMA – ROMLÓ, gyökátforgatás. A ROMLÓ állapotok váltanak ki RÉMÜLetet, s olyankor némelyek LÁRMÁt csapnak. Innen a francia MALEUR = MALŐR szó eredete.
LáRMa – RéMüL – RoMLó hangváz: L-R-M – R-M-L – R-M-L.

 

LÁRMAMALÁR, gyökátforgatás. A tudatot, testet, érzelmeket felLÁRMÁzó állapot a MALÁRia nevű halálos kór névadója is lehetett.
LáRMa – MaLáRia hangváz: L-R-M – M-L-R.

 

LÁRMA – RÉMÜL, gyökátforgatás. Valamilyen RÉMÜLetet kiváltó ok felLÁRMÁzó.
LáRMa – RéMüL hangváz: L-R-M – R-M-L.

 

LÁRMA – REMÉL, gyökátforgatás. LÁRMÁs, vakLÁRMÁs állapotból REMÉL szabadulni.
LáRMa – ReMéL hangváz: L-R-M – R-M-L.

 

LÁRVA – ÁRVUL, hangátforgatás. LÁRVA állapot átmeneti, külsőleg hervadónak tűnő elÁRVULó helyzet.
LáRVa – áRVuL hangváz: L-R-V – R-V-L.

 

LÁRVA – VALÓRA, gyökátvetés. A LÁRVA levetése után válik VALÓRA az igazi lét.
LáRVa – VaLóRa hangváz: L-R-V – V-L-R.

 

LASKA – KALÁS, gyökátvetés. A LASKAtésztát KALLÓS művelettel LApoSítjáK.
LaSKa – KaLLóS hangváz: L-S-K – K-L-S.

 

LASKA – SÁLAK, gyökátvetés, fordítás. A LASKAcsíkok olyanok, mint a keskeny SÁLAK.
LaSKa – SáLaK hangváz: L-S-K – S-L-K.

 

LASKA – KALÁCS, gyökátvetés. A LASKAtésztából készíthető KALÁCS is.
LaSKa – KaLáCS hangváz: L-S-K – K-L-CS.

 

LATOL – TALÁL, gyökátforgatás. A LATOLás mérlegelés. a LATOLót TOLOgatják addig, ameddig TALÁL.
LaToL – TaLáL hangváz: L-T-L – T-L-L.

 

LATOL – LETOL. LATOLás után LETOLják a mért anyagot a mérlegről.
LaToL – LeToL hangváz: L-T-L – L-T-L.

 

LATOLGAT – TALÁLGAT, gyök-, hangátvetés. A gondolati LATOLGATás csak TALÁLGATás.
LaToLGaT – TaLáLGaT
hangváz: L-T-L-G-T – T-L-L-G-T.

 

LATIN – ITALON, gyökátvetés. A LATINok a vízközi, ITALközi földnyelven, ITALON éltek.
LaTiN – iTaLoN hangváz: L-T-N – T-L-N.

 

LATIN – ITALIÁN, gyökátvetés. A LATINok utódai az ITALIÁNok.
LaTiN – TaLiáN hangváz: L-T-N – T-L-N.

 

LATOR – TAROL, gyökátforgatás. A LATOR rabolva TAROL, majd TÁROLja az elrablott javakat.
LaToR TaRoL hangváz: L-T-R – T-R-L.

 

LATOR – TOROL, gyökátforgatás. A LATOR megTOROLja a gazságait leleplezőn a büntetését.
LaToR – ToRoL hangváz: L-T-R – T-R-L

 

LATOR – TÁROL, gyökátforg. Az okos LATOR rabolt javait TÁROLja, hogy felhagyhassa LATOR életmódját.
LaToR –TáRoL hangváz: L-T-R – T-R-L.

 

LATOR – TÉRÜL, gyökátforg. A LATOR többször TÉRÜL a könnyen lophatóra, megTÉRÜL a fáradtság.
LaToR – TéRüL hangváz: L-T-R – T-R-L.

 

LATOR – TERÜL, gyökátforgatás. A tetten ért LATORral a tett helyén végeztek, így elTERÜLt.
LaToR – TeRüL hangváz: L-T-R – T-R-L.

 

LÁVA – ALVA, hangátforgatás. A LÁVA a föld méhének LEVE. Addig nincs baj, ameddig ALVÓ.
LáVa – aLVó hangváz: L-V – L-V.

 

LAVÓR – RÓVAL, teljes átfordítás. A LAVÓR valaha fából RÓVAL készült.
LaVóR – RóVaL hangváz: L-V-R – R-V-L.

 

LAVOR – VALÓRA, gyökátfordítás. A LAVORral női óhajt vált VALÓRA, nem kellett beleállni a folyóba.
LaVoR – VaLóRa hangváz: L-V-R – V-L-R.

 

LEBEG – BILLEG, gyökátfordítás. A LEBEGés, LIBEGés, bizonytalan BILLEGő állapot.
LeBeG – LiBeG – BiLLeG hangváz: L-B-G – L-B-G – B-L-G.

 

LEBEG – BALOG, gyökátfordítás. A LEBEGés kissé BALOG állapot.
LeBeG – BaLoG hangváz: L-B-G – B-L-G.

 

LEGEL – ELÉGEL. A LEGELő állat addig LEGEL, ameddig megELÉGELi.
LeGeL – eLéGeL hangváz: L-G-L – L-G-L.

 

LEGÉNYNYÜGÖL, teljes átfordítás. A LEGÉNY NYÜGÖL a leány után.
LeGéNY – NYüGöL hangváz: L-G-NYNY-G-L.

 

LEGÉNY – NYEGLE, teljes átfordítás. A LEGÉNY NYEGLE, mivel tetszeni akar a leánynak.
LeGéNY – NYeGLe hangváz: L-G-NYNY-G-L.

 

LEGÉNY – ELEGÁNY. A LEGÉNY ELEGÁNYul öltözik, mert tetszeni kíván a leánynak.
LeGéNY – eLeGáNY hangváz: L-G-NYL-G-NY.

 

LEGÉNY – GÁLÁNY, gyökátfordítás. A LEGÉNY GÁLÁNYul viselkedik a leány előtt.
LeGéNY – GáLáNY hangváz: L-G-NYG-L-NY.

 

LEGÉNY – NYÉLEG, gyökátforgatás. A LEGÉNY jó, ha NYÉLEG, azaz szálas (jegenyéleg).
LeGéNY – NYéLeG hangváz: L-G-NYNY-L-G.

 

LEGÉNY – LÉNYEG, hangösszeforgatás. A leánynak a LEGÉNY a LÉNYEG.
LeGéNY – LéNYeG
hangváz: L-G-NY – L-NY-G.

 

LEGÉNY – NÉGYEL. A LEGÉNY azért NÉGYEL, dolgozik keményen, hogy LEGYEN mit adnia a leánynak.
LeGéNy – NéGYeL – LeGYeN hangváz: L-G-NY – N-GY-L – L-GY-N

 

LEKVÁR – LEKAVAR, hangbeillesztés. A LEKVÁR főzésre a legjellemzőbb: elejétől végig KAVarni kell, LEKAVARni.
LeKVáR – LeKaVaR hangváz: L-K-V-R – L-K-V-R.

 

LEKVÁR – LEVAKAR, hangbeillesztés. Ha nem KAVARja LE fenékig, lesz mit LEVAKARni.
LeKVáR – LeVaKaR hangváz: L-K-V-R – L-V-K-R.

 

LEKVÁR – VÁRLAK, gyökátvetés. Amikor kifőtt a LEKVÁR, akkor a szomszédasszonyt, rokont áthívta kóstolóra: Gyertek, kóstoljátok meg: VÁRLAK.
LeKVáR – VáRLaK hangváz: L-K-V-R – V-R-L-K.

 

LEKVÁR – ELRAKVA, hangösszeforgatás. Kóstolás után lett ELRAKVA a LEKVÁR a kamrába.
LeKVáR – eLRaKVa hangváz: L-K-V-R – L-R-K-V.

 

LEMEZ – MEZEL, gyökátvetés. A LEMEZ MEZEL, azaz takar. A LEMEZ letakar egy területet, mint a növények ZÖME a MEZŐt.
LeMeZMeZeL hangváz: L-M-Z – M-Z-L.

 

LENCSE – CSELEN, gyökátvetés. A bibliai Jákób egy tál LENCSÉvel csENCSELve CSELEN vette meg testvérbátyja elsőszülöttségi jogát.
LeNCSe – CSeNCSeL – CSeLeN  hangváz: L-N-CSCS-N-CS-LCS-L-N.

 

LÉPÉS – LAPOS. A LÉPÉS lehet LAPOS, egyenletes, ALAPOS.
LéPéSLaPoS – aLaPoS hangváz: L-P-SL-P-S L-P-S.

 

LÉPÉS – SALAP, gyökátvetés. A LÉPÉS régiesen SALAP, SALAPolás, salaPOLÁS.
LéPéS – SaLaPoLáS hangváz: L-P-S – S-L-P-L-S.

 

LEPKE – KELEP, gyökátforgatás. A LEPKEszárny mozgásához hasonló ütemes lengést nevezik KELEPelésnek is (kalapál).
LePKe – KeLeP hangváz: L-P-KK-L-P.

 

LEPKE – PILLOG, (k > g), gyökátforgatás. A LEPKEszárny sűrűn PILLOG. mint a szemPILLA.
LePKe – PiLLoG
hangváz: L-P-K – P-LL-G.  Innen a PiLLanGó megnevezés.

 

LEVÉL – LEVÁL. A faLEVÉL ősszel LEVÁLik az ágról.
LeVéL – LeVáLó hangváz: L-V-L – L-V-L.

 

LEVÉL – eLVÁL, hangátvetés. A megírt LEVÉL ELVÁLik a feladótól.
LeVéL – eLVáLó hangváz: L-V-L – L-V-L.

 

LEVENDULA – ALUDNEVEL teljes átfordítás. A LEVENDULA egyik fő hasznos tulajdonága: nyugtató. A növény neve lehetett LEVINDULA is a kezdetkor.
LeViNDuLa – aLuDNiVeLe hangváz: L-V-N-D-L – L-D-N-V-L.

 

LEVENDULA – LEVÉN DÚLA. A LEVENDULA nevében: LÉVÉN DÚLA, azaz FELDÚLt vagy, használj LEVENDULÁt a FELDÚLtság ellen.
LeVeNDuLa – LeVéN DúLa hangváz: L-V-N-D-L – L-V-N-D-L.

 

LEVENDULA – FELINDULA, v > f, hangátvetés. A LEVENDULA illata és fürdővize jó idegi FELINDULÁs LEVEzetésére.
LeVeNDuLa – FeLiNduLa hangváz: L-V-N-D-L – F-L-N-D-L.

 

LEVENDULA – DÚLA LÉVÉN, hangcsoport átvetés. A LEVENDULA nevében: LEVÉN DÚLA, vagyis idegileg DULA LÉVÉN, annak LEVEzetésére való.
LeVeNDuLa – DúLa LéVéN hangváz: L-V-N-D-L – D-L-L-V-N.

 

LEVENTE – LEVE VENTE. VENTE = szél. A LEVENTE ifjú és gyors, mint a VENTE, azaz szél.
LeVeNTe – LeVe VeNTe hangváz: L-V-N-T – L-V-V-N-T.

 

LEVENTE – LOVONTE. A LEVENTE LOVON száguld, mint a VENTE.
LeVeNTe – LoVoNTe
hangváz: L-V-N-T – L-V-N-T.

 

LEVENTE – JUV ENTE. Az ifság VENTE, azaz szélJU VENTE. A latin JUVENT, JUVENTUS, az ifJÚ VENTE, LEVENTE szó módosulata.
LeVeNTe – JuVeNTe hangváz: L-V-N-T – J-V-N-T.

 

LEVES – SEVEL, teljes átfordítás. A LEVES csak SÓVAL jó.
LeVeS – SóVaL hangváz: L-V-S – S-V-L.

 

LEKSZIKA – SZÓKÉSZLŐ, gyökátforg.  Aki  jó SZÓKÉSZLEttel rendelkezik, az kész LEKSZIKA.
LeKSZiKa – SZóKéSZLő hangváz: L-K-SZ-K – SZ-K-SZ-L.

 

LEKSZIKON – SZIKLÁKON, gyökátforgatás.  A pontosan, hitelesen megírt LEKSZIKON olyan megbízható, mint a SZIKLÁKON álló építmény.
LeKSZiKoN – SZiKLáKoN hangváz: L-K-SZ-K-N – SZ-K-L-K-N.

 

LEKSZIKON – KLASSZIKÁN. A LEKSZIKON a dolgok KLASSZIKUS megnevezésein alapul, KLASSZIKÁN.
LeKSZiKoN – KLaSSZiKáN hangváz: L-K-SZ-K-N – K-L-SZ-K-N.

 

LEZSER – ZSELLÉR, gyökátforgatás. A LEZSER kötődés jellemezte a ZSELLÉR – uradalom viszonyát. A LEZSER szó jelen volt az ősnyelvben. Bizonyíték az, hogy a párja – ZSELLÉR – itt maradt a történelem folyamán mindvégig.
LeZSeR – ZSeLLéR hangváz: L-ZS-R – ZS-L-R.

 

LEZSER – ZSAROL, gyökátvetés. A nem pontosan leszögezett, csak LEZSER szerződés nyomán, egyik fél könnyen ZSAROLható.
LeZSeR – ZSaRoL hangváz: L-ZS-R – ZS-R-L.

 

LEZSER – ZSURLÓ, gyökátvetés. A mezei ZSURLÓt is LEZSER felépítmény-kötődés jellemzi.
LeZSeR – ZSuRLó hangváz: L-ZS-R – ZS-R-L.

 

LÍCEUM – LÉCEM. A LÍCEUM a szintLÉCEM, amelyet, mint magaslatot kívánok elérni.
LíCeuM – LéCeM hangváz: L-C-M – L-C-M.

LÍCEUM – CÉLOM, gyökátforgatás.  A LÍCEUM az elérni vágyott CÉLOM.
LíCeuM – CéLoM
hangváz: L-C-M – C-L-M.

 

LIGET – TÁGUL, teljes átfordítás. A LIGET lazán fásított, levegős terület, a TÁGULó térben.
LiGeT – TáGuL hangváz: L-G-T – T-G-L.

 

LIGET – GÁTOL, gyökátvetés.  A LIGETben nem GÁTOLnak akadályok.
LiGeT – GáToL
hangváz: L-G-T – G-T-L.

 

LIVÁDA – VILÁGA, gyökátfordítás, d > g hangváltással.  A LIVÁDA hasonló a LIGEThez, de inkább gyümölcsös, laza LEVEGős, VILÁGos térség.
LiVáDa – ViLáGa hangváz: L-V-D – V-L-G.

 

LIVÁDA – LEVEGŐ. A LIVÁDÁban kellemes a LEVEGŐ.
LiVáDa – LeVeGő hangváz: L-V-D – L-V-G.

 

LOKÁL – LAKOL. A LOKÁL nem az a hely, ahol LAKOL.
LoKáL – LaKoL
hangváz: L-K-L – L-K-L.

 

LOKÁL – LAKOL. A LOKÁL az a hely, ahol jól LAKOL.
LoKáL – LaKoL
hangváz: L-K-L – L-K-L.

 

LOMBIK – KIBMOL teljes átford. KIBMOL, KIBOMOL. A LOMBIKban KIBOMOL a rejtély.
LoMBiK – KiBoMoL hangváz: L-M-B-K – K-B-M-L.

 

LOMBIK – BOMLIK, gyök-, hangátforg. A kísérlet alatt felBOMLIK a vegyi anyag, és kiBOMLIK az eredmény is.
LoMBiK – BoMLiK hangváz: L-M-B-K – B-M-L-K.

 

LOMBIK – MOBILOK, gyökátfordítás, A LOMBIKban vizsgált vegyi anyagok MOBILOK, mozgók.
LoMBiK – MoBiLoK hangváz: L-M-B-K – M-B-L-K.

 

LOMHA – HALOM. gyök- és hangátforgatás. LOMHA ember nem szeret mozogni, csomagjait sem rendezi, HALOMban tartja, akár a ledobott MÁLHÁt.
LoMHa – HaLoM – MáLHa hangváz: L-M-H – H-L-M– M-L-H.

 

LOPÓK – POKOL, gyökátvetés. A dogma szerint a LOPÓK helye a POKOL.
LoPóK – PoKoL hangváz: L-P-K – P-K-L. 

 

LUCERNA – NACERLU, gyökátforgatás. A  LUCERNA NACERŰ eledel.
LuCeRNa – NaCeRLu hangváz: L-C-R-N – N-C-R-L.

 

LUSZERNA – NASZERLÚ, gyökátforgatás. Eszezve: a LUCERNA NAGYSZERŰ eledel. LuSZeRNa – NaSZeRLu hangváz: L-SZ-R-N – N-SZ-R-L

 

LUMBAGO – LOMBÁGYA. A LUMBAGO, inis = ágyék és keresztcsont tájéki fájdalom. Latinul LUMBORUM = ágyék. Az ÁGÓ hangcsoport itt az ÁGYÉk szó módosulata: LOMBOS ÁGYÉK. Az ágyék: a LOMB, a szőrzet ÁGYA.
LuMBáGó – LoMBáGYa hangváz: L-M-B-G – L-M-B-GY.

 

LUMBAGO – ÁGYAMBÓL, gyökátford. LUMBÁGÓval nehezen kelek ki az ÁGYAMBÓL. LuMBáGó – áGYaMBóL hangváz: L-M-B-G – GY-M-B-L.

 

LUSTA – TASLI, hangátforgatás. LUSTA TASLIval serkenthető.
LuSTa – TaSLi hangváz: L-S-T – T-S-L.

 

LUSTA – LISTA. A LUSTA embert nem veszik LISTÁra ott, ahol dolgozni kell.
LuSTa – LiSTa
hangváz: L-S-T – L-S-T