ALIMENT

ALIMENTt – élelem, táplálék, é>a hangcsere. Az élet, lét fenntartására elsődlegesen szükséges három tényező: léés, g, ! Az al, ál gyökök a gyarapítással is kapcsolatosak (megá

ALCĂTUIE

ALCĂTUIE – ez román kifejezés a magyar ALKOT  szó megfelelője– ősnyelven: TÁKOL. TáKoL – aLKoT – aLCăTuie hangváz: TKL – LKT – LCT. T-K-L vázzal magyarul rendkívül kifejező

PÉNTEK

PÉNTEK – A hétfővel kezdődő hét 5. napja. MÉKSz: szláv Még véletlenül sem hihető, hogy szláv eredetű szó lenne. A csütörtök címszónál rávilágítottam, hogy értelme szerint mi

RIVALDA

RIVALDA – A színpadnak a nézőtér felőli pereme és a függöny közötti része. A MÉKSz olasz eredetet ír. Ha ezt az olasz nyelvből eredőnek vesszük, akkor viszont nyugodtan mondhatjuk, h

RÓKA

RÓKA – Vörös bundájú, bozontos farkú ragadozó állat. A MÉKSz finnugor eredetet ír, de az nem bizonyítható. A szó ősmag(yar)-nyelvi eredetű. A róka neve jöhet a piros színből (pir