VITORLA

Érdekes összetételű, különböző értelmezéseket tömörítő ősmag(yar)-nyelvi szavaink VITORLA – Szél felfogására, hajtóerejének kihasználására árbocra feszített vászon. Szélma

VECSERNYE

Ősmag(yar)-nyelvi szavak VECSERNYE – Délutáni, esti templomi ájtatosság. [A MÉKSz szerint: szláv] A vecsernye az estéhez kötődik. A vacsora címszónál volt már említve. Az este a nap e

VÁSÁR

Ősmag(yar)-nyelvi szavak VÁSÁR – Kijelölt helyen időszakosan tartott, áruk kirakodásával járó, nagyobb arányú adásvétel. [A MÉKSz szerint: iráni] A vásár szóban több értelem bú

VANDÁL

Ősmag(yar)-nyelvi szavak VANDÁL – Népvándorlás kori keleti germán néptörzs. [A MÉKSz szerint: nk: germán] A vandálok eredetileg északon éltek, a dánok, norvégok, svédek, lettek és a

ÚSZIK

Ősmag(yar)-nyelvi szavak ÚSZIK – Vízben vagy víz felszínén bizonyos testmozgás révén halad. [A MÉKSz szerint: finnugor tőből] Az úszás ú hangja mély fekvésű, lenti, alacsony, az sz

TÖRVÉNY

Ősmag(yar)-nyelvi szavak TÖRVÉNY – Az államhatalom legfelsőbb szervétől alkotott jogszabály. [A MÉKSz szerint: ? török szóból] Kezdjük azzal, hogy az első törvényt nem az állam adt

TITOK

Mély értelmű ősmag(yar)-nyelvi szavak TITOK – Mások előtt elhallgatott, leplezett tény, dolog. [A MÉKSz szerint: finnugor tőből] A titok fogalma külön is megér néhány mondatot. Az er

TENYÉR

Ősmag(yar)-nyelvi szavak TENYÉR – A kézfej belső oldala.[A MÉKSz szerint: ?] A tenyér ama eszköz, mellyel tényeket követünk el. Jól áll benne a kasza-, kapanyele (r > l, nyere – ér

TEMPLOM

Ősmag(yar)-nyelvi szavak TEMPLOM – Istentisztelet céljára való nagy épület. [A MÉKSz szerint: latin] A templomokat mindig a dombra, domború magaslatokra építették, ha nem volt domb, össz

TECHNIKA

Ősmag(yar)-nyelvi szavak TECHNIKA – A műszaki és természettudományoknak az anyagi javak termelésében való alkalmazása. [A MÉKSz szerint: nk: francia < görög]  Az ősmagyar ták, tek gy

SZIKLA

Ősmag(yar)-nyelvi szavak SZIKLA – Csupasz kőzetnek valamely hegy részét alkotó nagyobb tömege vagy magányosan álló darabja. [A  MÉKSz szerint:szláv] A szikla kl párosát a legkeményebb

SZENVEDÉLY

Ősmag(yar)-nyelvi szavak SZENVEDÉLY – Sodró erejű érzelem, ösztönző vágy, erős, önkéntelen törekvés. [A MÉKSz szerint: ?, azaz ismeretlen eredetű] A szenvedély elsodró erejű érze