ESZTENA

Tévesen román eredetűnek beállított szavak. Ezek ősmag(yar)-nyelvi eredetűek! ESZTENA – Juhok hegyi karámja. Hegyi juhász kunyhója. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: román < ? szláv]

JÓ KIFOGÁS

Egy üzletasszony a munkahelyéről hazafelé tart, amikor a zuhogó esőben meglát egy nagyon jóképű fiatalembert az autóbusz megállóban. Megállítja a gépkocsiját, és odaszól: – Szakad

ORDA

Tévesen román eredetűnek beállított szavak. Ezek ősmag(yar)-nyelvi eredetűek! ORDA – Juhtej savójának forralásakor kiváló sajtszerű tejtermék. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: rom

ABLAK

Ősmag(yar)-nyelvi szavaink ABLAK – Épületen, járművön a világosság és a levegő bebocsátására való nyílás. Kisebb nyílás, lyuk, hézag valamin. Valamire mintegy kitekintést engedő

ESZTRENGA

Tévesen román eredetűnek beállított szavak. Ezek ősmag(yar)-nyelvi eredetűek! ESZTRENGA – Akol juhfejő rekesze. Esztena. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: román] Előrebocsátom a CzF S

ABAPOSZTÓ

Ősmag(yar)-nyelvi szavak ABAPOSZTÓ – 1. Durva, festetlen posztó 2. Abazeke. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török < arab + posztó] A Czuczor–Fogarasi Szótár szerint: „…festetlen