TÁROGATÓ

Elhazudott eredeti magyar szavak és némi mai párhuzam TÁROGATÓ – A klarinétnál nagyobb, régi magyar fúvós hangszer. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? szorb] A TÁROGATÓ minden hangj

SZERELEM

Ősi magyar szavak SZERELEM – A szeretett személy iránti vágyban és odaadásban megnyilatkozó, nemi vonzalmon alapuló érzelem. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A SZERELEM E(s)Z

SZÉKELY

A székely szó székelőt jelent. Nem arra utal, hogy ez a nép csak úgy nyakába véve vándorló kedvét, kóricált volna a világban. Csak rendkívüli körülmények késztethették a helyük m

Az édesanya

Törékeny, gyenge, esendő lény, aki érzelmi terhének súlya alatt ros­kadozik, de mégis hatalmas erő. Oly erő, mely legyőzhetetlen. Mint valami magaslaton álló fenséges lény lebeg felett