IRREDENTA

IRREDENTA – Irredentizmus. Ennek híve. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: olasz] Itt is az IR – RI (re) ősgyök a szókezdő, és IRány értelmű. Az IRREDENTA szó lehet, hogy az újkorban