APOSTOL

Ki hitte volna? Egy érdekes magyar szó. APOSTOL – Jézus 12 tanítványainak valamelyike. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] Az APOSTOL szó magyar nyelven bontható, magya

AKNA

Idegennek tűnő, de minden elemükben magyar szavak AKNA – Földben levő függőleges vagy lejtős irányú vájat, üreg. [szláv] A KN páros igazolja, hogy szó a csak magyar eredetű lehet. Ak

AMFORA

Idegennek tűnő, de minden elemükben magyar szavak AMFORA – Tojásdad alakú, kétfülű görög vagy római korsó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] Az AMFORA olyan kORs

AGITÁL

Idegennek tűnő, de minden elemükben magyar szavak AGITÁL – Meggyőzéssel igyekszik rávenni valakit valamire. [nk: latin] Az AG gyök a ráAGGatás, ráAKaszkodás értelmével indít.

AGGREGÁT

Idegennek tűnő, de minden elemükben magyar szavak AGGREGÁT – Több tagból összekapcsolt gépegység, gépcsoport. [nk: francia < latin] A szó értelme a GÖR gyökből induló: GREG – GEREG