BOR – A szőlő levéből erjesztett szeszes ital. Más gyümölcsből erjesztett szeszes ital. [A MÉKéSZ szerint: török] Tuggyák.e, én olvasok es. Miko’ menyek hazafelé a korcsomábó’,
Tovább olvasom -->>
BÁLNA – Óceánokban élő, a cetek rendjébe tartozó óriási emlősállat. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A B hang, ba, BÁ, be, bé, bi, bo, bó, bö, bő, bu, bú, bü, bű ősgy
Tovább olvasom -->>
ANGOLNA – Kígyó alakú, síkos bőrű hal. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] Az ANGOLNA (INGola) két kötött mássalhangzó-párost tartalmaz, aNGoLNa, NG, LN. Az NG páros helyválto
Tovább olvasom -->>
CSIMPÁNZ – Kisebb termetű afrikai emberszabású majom. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: …afrikai] A CSIMPÁNZ, CSeles, CSIntalan, ágakon CSIMPAszkodó, CSÁMPÁzó, táPÁSZkodó, ut
Tovább olvasom -->>
DELFIN – A cetekhez tartozó, nagy testű, hal alakú tengeri emlős. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin < görög] Görögök, latinok még nem léteztek, amikor az ősmag(yar)-nyelvet bes
Tovább olvasom -->>
PINGVIN – A Déli–sark vidékén élő, repülni nem tudó, fölegyenesedve járó, fekete-fehér tollazatú úszómadár. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol < ? ] A PINGVIN nem kapha
Tovább olvasom -->>
ROZMÁR – Fókaszerű északi-tengeri nagy ragadozó emlős. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin < norvég] A ROZMÁR név szintén ősmag(yar)-nyelvi eredetű. A ZM páros az iZMos alkat é
Tovább olvasom -->>
DOLOG – Elvégzendő feladat. Munka. Elintézésre váró ügy. Cselekedet, tett, magatartás. Esemény, történet. Helyzet, sors. Tényállás. Tárgy, holmi, eszköz. Tapasztalati, gondolati, ké
Tovább olvasom -->>
Magyar szavak elhazudott eredete DIKTÁL – Szöveget olvas, mond valakinek, hogy az leírja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A székely kifejezések közt még ma is használatos a
Tovább olvasom -->>
A történelem és nyelvészet akkor lenne tudomány, ha lefaragnák róla, kidobnák belőle az összes szándékos hazugságot. A ma közhasználatban levő hivatalos magyar történelmi és nyelvé
Tovább olvasom -->>
Magyar szavak elhazudott eredete DIKICS – Cipészkés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A DIKICS DI gyökbővítmény a DIA, GYIA, GYA, vagyis a szakmai GYAkorláshoz kötődik.
Tovább olvasom -->>
Magyar szavak elhazudott eredete DIÁK – (Közép)iskolai tanuló. Deák. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: déli szláv < görög] A DIÁK GYAKorlót jelent: GYIAKorló. Tehát, mielőtt az óg
Tovább olvasom -->>
FENYŐ – A nyitvatermők törzsébe tartozó tűlevelű örökzöld fa. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A FENYŐ magasra FElNYŐ, FÉNYre törŐ. A FENYŐ NYÍlhegyszerűen t
Tovább olvasom -->>