FARM – Amerikai mezőgazdasági üzem, (tanyaszerű) birtok. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol < francia] A FARM olyan gazdaság, mint a GYARMat, csak a méretek különböznek. A FA
Tovább olvasom -->>
RABONBÁN – Egy hamisítványnak bizonyult krónika szerint a honfoglalás kori pogány székelyek választott vezére és főpapja. [A MÉKSZ szerint: ? rabbi+bán] Hamisítványnak nyilvánított
Tovább olvasom -->>
Kaptam egy kérdést: Mi a különbség a KÍVÁNCSI és az ÉRDEKLŐDŐ ember közt. Úgy gondolom, ez mást is érdekelhet, nem csak a kérdés feltevőjét. Íme a válasz – mivel gyorsan készü
Tovább olvasom -->>
Az egyszeri férfi nagyon belefáradt mindennapi munkába. Magában háborgott, hogy amíg ő mindennap dolgozni járt, a felesége csak otthon ült. Szerette volna, ha a felesége is megtudná mi min
Tovább olvasom -->>
Egy férfi a bíróságon… – Az ön tette minden kritikán aluli. Ahhoz, hogy az esküdtszék ne életfogytiglanit adjon önnek, nagyon meggyőző magyarázatot kell adnia. – Tisztel
Tovább olvasom -->>
Olyan nagy harang tán a világon sincs, mint a debreceni öreg harang. Ezt az öreg harangot – büszkesége a debrecenieknek – úgy hívják: Rákóczi. A nagy fejedelem nevéről kereszt
Tovább olvasom -->>
FONT – Régi, néhol ma is használt súlymérték kb. fél kg. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < … latin] A FONT ősmagyar szó. Ezt az NT páros igazolja és magyarázza. Az F, a FO
Tovább olvasom -->>
VAJK – Nagy tévedés a VAJK nevet bármely más nyelvből is eredeztetni, mert az eredete ősmag-nyelvi. Érthetetlen az a hajlandóság, hogy állandóan a szomszéd zsebében keressük a saját s
Tovább olvasom -->>
FON – Fonallá sodor. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] Az ON gyöknek van egy titokzatos jó irányú érzelmi zöngéje a zsONg, bONg, gONdolat, ONdó szavakban, de jelen van a kelle
Tovább olvasom -->>
FONETIKA – Az emberi hangok sajátosságaival foglalkozó tudományág. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: görög] A FON gyöknek a haNg jelenségének leírásánál, kifejezésénél az N
Tovább olvasom -->>
FERTÁLy – Valaminek a negyede. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A FERTÁLY az ÉRTÉkek mÉRTÉkek közé sorolható. Az RT páros és a ráépülő értelemadó hangnyaláb is magyar
Tovább olvasom -->>
Szín- és nyelvcsomag FEHÉR – Olyan színű, mint amilyen a tiszta hó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A FEHÉRség fogalmának régi megnevezésében is jelen volt a lég
Tovább olvasom -->>
FAL – Építőanyagból függőleges síkban emelt, teret határoló és tagoló, teherhordó épületszerkezet. Stb. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] Az épített FAL egyik jelentés
Tovább olvasom -->>