Szerepcsere

Az egyszeri férfi nagyon belefáradt mindennapi munkába. Magában háborgott, hogy amíg ő mindennap dolgozni járt, a felesége csak otthon ült. Szerette volna, ha a felesége is megtudná mi min

Válóok

Egy férfi a bíróságon… – Az ön tette minden kritikán aluli. Ahhoz, hogy az esküdtszék ne életfogytiglanit adjon önnek, nagyon meggyőző magyarázatot kell adnia. – Tisztel

FONT

FONT – Régi, néhol ma is használt súlymérték kb. fél kg. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < … latin] A FONT ősmagyar szó. Ezt az NT páros igazolja és magyarázza. Az F, a FO

VAJK

VAJK – Nagy tévedés a VAJK nevet bármely más nyelvből is eredeztetni, mert az eredete ősmag-nyelvi. Érthetetlen az a hajlandóság, hogy állandóan a szomszéd zsebében keressük a saját s

FEHÉR

Szín- és nyelvcsomag FEHÉR – Olyan színű, mint amilyen a tiszta hó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A FEHÉRség fogalmának régi megnevezésében is jelen volt a lég

FAL, FALU

FAL – Építőanyagból függőleges síkban emelt, teret határoló és tagoló, teherhordó épületszerkezet. Stb. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] Az épített FAL egyik jelentés