ISPÁN

ISPÁN – A nagybirtok munkásaira közvetlenül felügyelő alkalmazott. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A szerkesztők szláv eredetre esküsznek a ZSUPÁN szó nyomán. Roland von Ba

FOS – FÖS

FOS – Híg széklet. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] Az F, FO, FOrrás, az OS a jótól, egyenestől, a természetes megszokottól eltérő úton való járás – OSonás. Az S hang

HAJNALKA

HAJNAL, HAJNALKA – A HAJ gyök indulás, a zsenge növény kiHAJt, növekedésnek indul, aztán HAJt tovább. A HAJNAL különben is beszédes szó. Olyan lágy ívelésű HAJ, HÉJ, mely egyre erő

CSILLA

CSILLA – E név kialakulásának névadó jellemzői megmozgatják az érzékszerveinket. A magyar nyelvben a CS hang figyelemfelkeltő szerepet is betölt. Ilyen szerepe van a CSeng és CSillog sza

ŐSGYÖKÖK

169 kéthangos ősgyök   a, á, ács, ad, ád, agg, ág, agy, ágy, ah, al, ál, áll, ám, ár, ár(tű), ár(ter), ár(víz), ás, ász, át, az, áz bá, be, bő, bú, bű co,  csá, cső de eb,

BENEDEK

BENEDEK – a név eredetileg magyar név. Az E hang különleges szerepű a magyar nyelvben. Nem csak hang, hanem mély értelmű fogalmak kifejezője. Az E hang az EgyEnsúly jelzőhangja.  Csak e

JÓZSEF

JÓZSEF – Ez a név is ősmag(yar)-nyelvi eredetű, melyet aztán szétvittek az utódnyelvek. A név eleji  JÓ ősgyök jelentése szintén JÓ. A ZSEF több értelmet is takar. A SÁFár felügy

SÁNDOR

SÁNDOR – Az S hang lehet mennyiSég (Sok, Sár), mélySég (Süllyed, Súly), gyorSaság (Siet), világosság hiánya (Sötét, Sátor, Satíroz). A név a SA ősgyökből, a SAN gyökből indul. E