ISPÁN – A nagybirtok munkásaira közvetlenül felügyelő alkalmazott. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A szerkesztők szláv eredetre esküsznek a ZSUPÁN szó nyomán. Roland von Ba
Tovább olvasom -->>
HANG – Hallószervekkel felfogható rezgés által keltett érzet. [?hangutánzó] A H hang kiejtése egész mélyről, a mellkas közepéből indul. Az emberi HANG sajátos egyéni alapszínű, mel
Tovább olvasom -->>
FOS – Híg széklet. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] Az F, FO, FOrrás, az OS a jótól, egyenestől, a természetes megszokottól eltérő úton való járás – OSonás. Az S hang
Tovább olvasom -->>
Csak ősmag-nyelvi gyökökből épülhet szó! Ez az egyetlen nyelvi eszköztár. KANDALLÓ – Nyitott tűzterű, falba beépített fűtőberendezés. [A Magy.Ért. Kéziszótár szerint: olasz] A n
Tovább olvasom -->>
HAJNAL, HAJNALKA – A HAJ gyök indulás, a zsenge növény kiHAJt, növekedésnek indul, aztán HAJt tovább. A HAJNAL különben is beszédes szó. Olyan lágy ívelésű HAJ, HÉJ, mely egyre erő
Tovább olvasom -->>
GÁBOR, GÁBRIEL – Ősmag nyelven adott névalak a GÁBRIEL. A G hang végleteket is kifejező hang. A GÁ (KÁ) gyök férfi. A G és B hangok együtt GUBancos páros. Van GABalyító értelme is.
Tovább olvasom -->>
EMŐ, EMŐKE: E név is az anyaság egyik vonatkozásáról szól. Az M hang szájtevékenységre utal. Az EMik, azaz tejet szopik szó érthe­tőbbé teszi az M hang értelmét, szerepét. De itt in
Tovább olvasom -->>
CSILLA – E név kialakulásának névadó jellemzői megmozgatják az érzékszerveinket. A magyar nyelvben a CS hang figyelemfelkeltő szerepet is betölt. Ilyen szerepe van a CSeng és CSillog sza
Tovább olvasom -->>
169 kéthangos ősgyök   a, á, ács, ad, ád, agg, ág, agy, ágy, ah, al, ál, áll, ám, ár, ár(tű), ár(ter), ár(víz), ás, ász, át, az, áz bá, be, bő, bú, bű co,  csá, cső de eb,
Tovább olvasom -->>
Megjegyzés: Valaki az elmúlt hetekben nem fogadta el a leharapott szóvég jelenséget képzett szavakból. Pedig létezik. Képzett szavaink ugyanis több gyökből álló szavak.
Tovább olvasom -->>
BENEDEK – a név eredetileg magyar név. Az E hang különleges szerepű a magyar nyelvben. Nem csak hang, hanem mély értelmű fogalmak kifejezője. Az E hang az EgyEnsúly jelzőhangja.  Csak e
Tovább olvasom -->>
JÓZSEF – Ez a név is ősmag(yar)-nyelvi eredetű, melyet aztán szétvittek az utódnyelvek. A név eleji  JÓ ősgyök jelentése szintén JÓ. A ZSEF több értelmet is takar. A SÁFár felügy
Tovább olvasom -->>
SÁNDOR – Az S hang lehet mennyiSég (Sok, Sár), mélySég (Süllyed, Súly), gyorSaság (Siet), világosság hiánya (Sötét, Sátor, Satíroz). A név a SA ősgyökből, a SAN gyökből indul. E
Tovább olvasom -->>