IiiiiiiK

IJED – Halálra ijed, nagyon megijed. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] Az ÍJ gyökből indul. Az IJEDés feszült állapot. Az IE kötött magánhangzó-páros, mely J hangzással ejtett. A

HID, ID

HIDRO- – Idegen szavak előtagja, vízzel kapcsolatos. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: görög szóból] Az ID, HID víz, ez ősmag(yar)-nyelvi gyök, a H előhangos változatából van a

ERIKA

ERIKA: ősi magyar név (nem német). Az ERIKA név eredete az erika virág. Minden magyar nő név valamilyen szépséget, tulajdonságot leíró szóból származik. Az erika virágról már az ősm