TESTVÉR

Előrebocsátom: az F hang rokonhangjai: P, B, V, amelyek esetenként válthatják. A nyelvek legtöbbjében az FR kötött mássalhangzó-páros van jelen a TESTVÉRt jelentő szóban. Az FR párosr

KAPA, KAPTA

KAPA, KAPÁL – Kapával megmunkál valamit. A patás állat első lábával kapál. Kapálódzik. Kapkod. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] Ha a szláv nyelvekben megmagyarázható volna