PÁKOZD, szláv eredetűnek hamisított név PÁKOZD – a PÁK gyök tűz, forróság vonatkozású. Az ÁKO értelemadó hangnyaláb tevékenységet leíró az ősi tÁKOl, mÁKOl, de a zsÁKOl, vAK
Tovább olvasom -->>
MEGY – Egyik helyről a másikra halad, mozog. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] Mind a hozzáadás (meg), mind a maga mögött hagyás (hagy) gondolata ott rejlik a szó értelme mög
Tovább olvasom -->>
MATRÓNA – Tisztes idős nő. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A szó gyöke, a MAT, anya jelentésű volt az ősmag(yar)-nyelvben, de érettség is. A MAT – TAM, TÁMasz egy élet
Tovább olvasom -->>
MATEMATIKA – Az anyagi világ általános összefüggéseiből – mennyiségek, formák stb. – elvont fogalmakat alkotó és logikai elemzéssel általános törvényeket megállapító tudomány
Tovább olvasom -->>
MATADOR – Bikaviadalban: aki ledöfi a bikát. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: spanyol] A MATADOR szó bárhol is alakult ki, de eredete ősmag(yar)-nyelvi. Ugyanis mai magyar nyelven megf
Tovább olvasom -->>
MARAD – Továbbra is ott van, nem megy el, nem viszik el. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? finnugor tőből] A CzF Szótár szerint: „Ezen igében alapfogalom azonosság az állapotban; és
Tovább olvasom -->>
MALTER – Habarcs. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < latin] A szó csak első hallásra tűnik idegennek. Ám, ha a MAL gyök értelmét nézzük, ez MÁLlékony, lágy anyagra utal, ame
Tovább olvasom -->>
MAFFIA – Bűnszövetkezet, különösen Szicíliában. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: olasz] A szicíliai MAFFIA – eredeti alakja MAFIA – megszervezése családi alapokról indult. Ez
Tovább olvasom -->>
MADÁM – Megszólításként: szülésznő, francia nevelőnő, nyelvtanárnő. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia] A MADÁM szó az ősmag(yar)-nyelv szóalkotó elemeiből és annak
Tovább olvasom -->>
LURKÓ – a kötött mássalhangzó-párosok azonosító ereje LURKÓ – Pajkos fiú. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A LURKÓ szókezdő L hangja a könnyedség. Az UR – RU az ugrán
Tovább olvasom -->>
Ahhoz, hogy érthető legyen mondandóm, egy történetet kell leírnom előtte. Az 1960-as éveket írtuk. Az ország élén a körmönfont, ravasz, a hatalomért mindenre képes Gh. Gheorghiu Dej á
Tovább olvasom -->>
LOP – Más ingóságát a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül jogtalanul, eltulajdonítás végett elveszi. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A LOP szó a LO gyök bővítménye, amel
Tovább olvasom -->>
A mai POLitika – a tévhit szerint – becsületes jelképes építmény (pol – fal) a népjólét megteremtésére. A valóságban az intézményesített LOPás, a becsületesség álcája mögö
Tovább olvasom -->>
LOKNI – Göndör vagy hullámos hajfürt. [A MÉKSZ szerint: német] A LOKNI szó LOK gyöke a körértelmű KOL gyök fordítottja. göndörödő hajtincs, hajfürt. Angolul ringlet, amely szintén
Tovább olvasom -->>
LÓ – Vontatásra és lovaglásra használt páratlan ujjú patás háziállat. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint:  finnugor] A CzF Szótár a LÓ szavunkat a LOhol, LObog stb. szavakhoz köti.
Tovább olvasom -->>