PÁKOZD

PÁKOZD, szláv eredetűnek hamisított név PÁKOZD – a PÁK gyök tűz, forróság vonatkozású. Az ÁKO értelemadó hangnyaláb tevékenységet leíró az ősi tÁKOl, mÁKOl, de a zsÁKOl, vAK

MATRÓNA

MATRÓNA – Tisztes idős nő. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A szó gyöke, a MAT, anya jelentésű volt az ősmag(yar)-nyelvben, de érettség is. A MAT – TAM, TÁMasz egy élet

MATEMATIKA

MATEMATIKA – Az anyagi világ általános összefüggéseiből – mennyiségek, formák stb. – elvont fogalmakat alkotó és logikai elemzéssel általános törvényeket megállapító tudomány

MATADOR*

MATADOR – Bikaviadalban: aki ledöfi a bikát. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: spanyol] A MATADOR szó bárhol is alakult ki, de eredete ősmag(yar)-nyelvi. Ugyanis mai magyar nyelven megf

MARAD

MARAD – Továbbra is ott van, nem megy el, nem viszik el. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? finnugor tőből] A CzF Szótár szerint: „Ezen igében alapfogalom azonosság az állapotban; és

MALTER

MALTER – Habarcs. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < latin] A szó csak első hallásra tűnik idegennek. Ám, ha a MAL gyök értelmét nézzük, ez MÁLlékony, lágy anyagra utal, ame

MAFFIA

MAFFIA – Bűnszövetkezet, különösen Szicíliában. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: olasz] A szicíliai MAFFIA – eredeti alakja MAFIA – megszervezése családi alapokról indult. Ez

LURKÓ

LURKÓ – a kötött mássalhangzó-párosok azonosító ereje LURKÓ – Pajkos fiú. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A LURKÓ szókezdő L hangja a könnyedség. Az UR – RU az ugrán

LOP (pol)

LOP – Más ingóságát a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül jogtalanul, eltulajdonítás végett elveszi. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A LOP szó a LO gyök bővítménye, amel

Mi a POLITIKA?

A mai POLitika – a tévhit szerint – becsületes jelképes építmény (pol – fal) a népjólét megteremtésére. A valóságban az intézményesített LOPás, a becsületesség álcája mögö

LOKNI

LOKNI – Göndör vagy hullámos hajfürt. [A MÉKSZ szerint: német] A LOKNI szó LOK gyöke a körértelmű KOL gyök fordítottja. göndörödő hajtincs, hajfürt. Angolul ringlet, amely szintén