REFLEKTÁL

REFLEKTÁL – Megjegyzést fűz valamihez. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] Ahhoz, hogy megjegyzést fűzzön valamihez, elsődleges FELtétel, hogy érzékelje, FÜLlel megHALLja. A RE j

POSTA

POSTA – Levelek, küldemények továbbításával foglalkozó állami intézmény. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: vszó: olasz] A P hang, PO ősgyök bizonyos terület lefödését is jelenti

FORRADALOM

FORRADALOM – A szó a FOR gyökből indul. Az F hang a teremtőerő kifejezője. Az F:R – R.F teremtőgyök értelme úgy világosodik meg, ha a hangváltásokat alkalmazzuk. Tehát: F.R – R.F (

PÁRT

PÁRT – Valamely társadalmi osztály, csoport érdekeiért küzdő politikai szervezet. [MÉKSZ: német < francia] A PÁRt szintén a két oldal hasonlatából született. Nincs itt semmilyen néme

PARASZT

PARASZT – Földet művelő, mezőgazdasági munkát végző személy. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A CzF Szótár írja: „Mennyiben a paraszt földmivelőt jelent, gyökre egyezik

PAPRIKA

PAPRIKA – Halványsárga vagy zöld, éretten piros termésű fűszernövény. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szerb-horvát] Kezdjük azzal, hogy a magyar nyelvben a PA ősgyök védelem, tak

PAJKOS

PAJKOS – Jókedvűen, játékosan fürge, szertelen, csintalan. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A PAJKOS JK párosában benne van JátéKosságra utaló J hang és a K kicsinyítő, amely t

SZATÍRA

SZATÍRA – Társadalmi visszásságokat kigúnyoló irodalmi mű-(faj). (Irodalmi műben) ostorozó gúny. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nemzetközi: latin] A SZATÍRA szót a latin nyelv az

PÁCIENS

PÁCIENS – Valamely orvos betege. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk. latin] A PÁCIENS szó latinul: PATIENS. Mivel a latin nyelv minden gyökszava ősmag(yar)-nyelvi örökség, így érdeme