OLLÓ

OLLÓ – Két pengéből álló, nyitható, csukható nyíróeszköz. Amikor két játékos az ellenfelet szabálytalanul fogja közre. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] Az OLLÓ elsőso

ASZTAG, ASZTAL

ASZTAG – Gabonakévékből rakott szabályos magas halmaz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] Az ASZTAG ASZ értelemadó gyöke a száraz jelentés mellett, a kiterjedés nagysága. Az SZ

ARC

ARC – Fejünknek az a része, melyen a szem, az orr, a száj van. [MÉKSZ szerint: orr+szá(j)] Nem vitatom a zárójelben megállapított eredetet, mivel jó megállapítás, csak hozzátennék. Az

AKVARELL

AKVARELL –Vízfestmény. Vízfesték. [MÉKSZ szerint: nk: olasz] Az AKVARELL szóban a VA ősgyök VÍz jelentésű. Ez a V hanggal képzett, VIzet jelentő VAnd, VÁd, VÉd szavakban látható. De

ALKOT

ALKOT – Munkával, tevékenységgel létrehoz valamit. [MÉKSZ: finnugor tőből] Az AL gyök már érthető, itt ALap. A KOT viszont a tak, ták, tek, ték, tik, TOK, tök, tuk, tük, munkát jelen

ALAMIZSNA

ALAMIZSNA – Koldusoknak juttatott csekély (pénz)adomány. [MÉKSZ: latin < görög] Az ősi időkben nem a pénz volt az adomány tárgya, hanem az élelem vagy ruha. Az ALAMIZSNA szót komolyabba

AGGLUTINÁLÓ

AGGLUTINÁLÓ – Olyan nyelv, amelyben a jelentés és a viszonyításbeli módosulásokat toldalékokkal fejezik ki. Ragozó nyelv. [MÉKSZ: latin] Soha nem tudtam megérteni azokat a magyar nyelvé

MANGALICA

MANGALICA* – Göndörszőrű, lógófülű zsírsertés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szerb–horvát] A hivatalos állítás ellenében a MANGALICA, a házi disznó első megnevezése lehe

VERBUNG

VERBUNG – Toborzó. Páros ütemű, váltakozva lassú és gyors régi magyar katonai tánc. [MÉKSZ: német] Mivel a német nyelv egyetlen saját gyökkel sem rendelkezik(!), így a VERBUNG szó mi

LOKNI

LOKNI – Göndör vagy hullámos hajfürt. [MÉKSZ: német] A LOKNI szó  az L.K – K.L gyök bővítménye: LoK – KoL. A körértelmű LOK – KOL gyök, göndörödő hajtincs, hajfürt jelent

ZIGÓTA

ZIGÓTA – Megtermékenyített petesejt. [MÉKSZ: nk: görög szóból] A megtermékenyített petesejt, a ZIGÓTA elkezd osztódni, azaz TAGOZÓdik. Szófordítás nyomán alakult ki a görög szó:

ZAMAT

ZAMAT – Gyümölcsnek, italnak jellegzetes, kellemes íze, illata együtt. [MÉKSZ: ? német] A ZAMAT szó Z.M – M.Z gyökből ered: ZaM – MaZ. A ZAMAT szóban a MAT nedvesség, amelyet a nyelv