DAJKA, DÁK

DAJKA – Csecsemő vagy kisgyerek gondozására, felügyeletére felfogadott nő. Aki dajkál. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A DAJKA szó a D.J – J.D gyökből ered: DaJ – JeD. A

CSONKA

CSONKA – Aminek jókora része, darabja hiányzik. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? olasz] A CSONKA a CS.N – N.CS gyökből induló szó: CSoN – NiCS. Itt a CSONKA szóval talán az olasz

CSÓK

CSÓK – Valakinek vagy valaminek szeretet, tisztelet kifejezésére vagy társadalmi szokásból (pl. búcsúzáskor) felpattanó ajakkal való megérintése. Csókkal illet, érint. [A Magy. Ért.

MÁTYÁS

MÁTYÁS – A MÁTYÁS név még az egynyelvűség idején alakult ki, és jelentése összetevő elemeiből fejthető meg. Az M.T – T.M gyökből: MaT – TáM vagy M.TY – TY.M gyökből: MaTY

BIBLIA

BIBLIA – A keresztény vallás szent könyve. Ennek valamely kiadása. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin < görög (Büblosz föníciai város nevéből)] A CzF Szótár a BIB gyökről:

TULIPÁN

TULIPÁN – Tavasszal nagy, kehely alakú, piros, sárga, fehér vagy tarka virágot hozó, lándzsás levelű, hagymás dísznövény. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: olasz < török < perzsa]

ZSUZSANNA

ZSUZSANNA. Az eddigi hiedelemtől eltérően, a név ősmag(yar)-nyelvi név. Női névről lévén szó, nem kerülhető meg a férfiszív költői, érzelmi hangulata a névadásban. Ugyanis a férf

CSORBA

CSORBA2 – Levesféleség. [román] E szó nincs a Magyar Értelmező Kéziszótár címszavai közt, de kérték többen is a magyarázatát. Íme: Az őskorban az igazi LEVESben nem volt sok adalé