DAJKA – Csecsemő vagy kisgyerek gondozására, felügyeletére felfogadott nő. Aki dajkál. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A DAJKA szó a D.J – J.D gyökből ered: DaJ – JeD. A
Tovább olvasom -->>
CSŐSZ – A határ, a gyümölcsösök termésének őrzésére alkalmazott férfi. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] A CSŐSZ szó a CS.SZ – SZ.CS gyökből ered: CSőSZ – SZőCS. I
Tovább olvasom -->>
CSALÁD* – Szülők és gyermekek és legközelebbi hozzátartozóik közössége. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A CSALÁD a CS.L – L.CS gyökből indul: CSaL – LoCS.   A CSALÁ
Tovább olvasom -->>
CSONKA – Aminek jókora része, darabja hiányzik. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? olasz] A CSONKA a CS.N – N.CS gyökből induló szó: CSoN – NiCS. Itt a CSONKA szóval talán az olasz
Tovább olvasom -->>
CSÓK – Valakinek vagy valaminek szeretet, tisztelet kifejezésére vagy társadalmi szokásból (pl. búcsúzáskor) felpattanó ajakkal való megérintése. Csókkal illet, érint. [A Magy. Ért.
Tovább olvasom -->>
MÁTYÁS – A MÁTYÁS név még az egynyelvűség idején alakult ki, és jelentése összetevő elemeiből fejthető meg. Az M.T – T.M gyökből: MaT – TáM vagy M.TY – TY.M gyökből: MaTY
Tovább olvasom -->>
MINDNYÁJUNK. Mit jelent e szó? A MIND szó több elemből tevődik össze. Az M hang a sokasodás jelölőhangja. A töMeg, sokasítás, összeadás (+) Meg, Még, Magból növés és mások. A MI n
Tovább olvasom -->>
A férfi felfedezte a puskát és feltalálta a vadászatot. A nő felfedezte a vadászatot és feltalálta a bundát. A férfi felfedezte a színeket és feltalálta a festészetet. A nő felfedezte
Tovább olvasom -->>
BIBLIA – A keresztény vallás szent könyve. Ennek valamely kiadása. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin < görög (Büblosz föníciai város nevéből)] A CzF Szótár a BIB gyökről:
Tovább olvasom -->>
CSELÉD – Valakihez hosszabb időre elszegődött bérmunkás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A CSELÉD szó a CS.L – L.CS gyökből indul: CSeL – LeCS. A fordított gyök, a LECS
Tovább olvasom -->>
TULIPÁN – Tavasszal nagy, kehely alakú, piros, sárga, fehér vagy tarka virágot hozó, lándzsás levelű, hagymás dísznövény. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: olasz < török < perzsa]
Tovább olvasom -->>
CSÁRDA – Falun, városon kívüli (országút menti) kocsma, fogadó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szerb–horvát < …perzsa] A CSÁRDA a CS.R – R.CS gyökből induló szó: CSáR –
Tovább olvasom -->>
CSAP1 – Üt, pofon csap. Fejébe csapja kalapját. Villám csap a fába. Átcsap az út túlsó felére. Zajt csap. Stb. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] E szó mindenképp két valam
Tovább olvasom -->>
ZSUZSANNA. Az eddigi hiedelemtől eltérően, a név ősmag(yar)-nyelvi név. Női névről lévén szó, nem kerülhető meg a férfiszív költői, érzelmi hangulata a névadásban. Ugyanis a férf
Tovább olvasom -->>
CSORBA2 – Levesféleség. [román] E szó nincs a Magyar Értelmező Kéziszótár címszavai közt, de kérték többen is a magyarázatát. Íme: Az őskorban az igazi LEVESben nem volt sok adalé
Tovább olvasom -->>