HÖLGY – Jelenlevő (szóban forgó) nő. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A HÖLGY H.L – L.H gyök bővítménye: HöL – LöH (h > n). Valaha a menyétet, hermelint nevezték HÖ
Tovább olvasom -->>
HOMLOK – A koponyának a szemöldök fölött a hajzatig terjedő része. Ház homlokzata. Könyv, újság címlapja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A HOMLOK H.M – M.H gy
Tovább olvasom -->>
ORSOLYA* – A szókezdő OR gyök kimagasló (orom), ami a kivételesen kimagasló szépséget is jelentheti. Az RS kötött mássalhangzó-páros a gyoRS szó meghatározó értelemadója. Az LY han
Tovább olvasom -->>
ISTEN neve az általa alkotott ősnyelven, ősmag-nyelven Meglehet, sokan felkapják fejüket, amikor az alábbiakat olvassák, pedig semmi mást nem írtam, csak amit a nyelvbonctani elemzéseim nyom
Tovább olvasom -->>
BÉLA – Az egyik legrégebbi név. Mindig szem előtt kell tartani az ősmag(yar)-nyelv összes gyökeinek, szavainak fordíthatóságát.   Az első BÉLA nevű férfi ÁBEL volt: ÁBEL – BELÁ.
Tovább olvasom -->>
HEGESZT – Fém vagy műanyag tárgyakat hevítéssel egyesít. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A HEGESZT H.G – G.H gyökre épülő szó: HeG – GeH. A HEGESZT szóban jelen van a HEvít
Tovább olvasom -->>
GYEHENNA – Pokol, Kárhozat. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög < héber] A GYEHENNA, a Ge Hinnom, a HINNOM völGYE névből módosult szó. Azon a vidéken magyar nyelvű né
Tovább olvasom -->>
HARISNYA – Lábra simuló, térden felül érő, kötött páros ruhadarab. Fehér házi posztóból varrt szűk székely férfinadrág. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ukrán] A HA ősgyök b
Tovább olvasom -->>
BUKTA – Kelt tésztájú, hasáb alakú, lekvárral, túróval töltött sütemény. [A MÉKSZ szerint: szlovák] A BUKTA B.K – K.B gyökből alakult szó: BuK – KaB (kub, kab, keb) Már a g
Tovább olvasom -->>
HAJ – A fejünk bőrét borító, vékony szálakból álló képződmény. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A HAJ H.J – J.H gyök: HaJ – JaH. A HAJ szó H hangjának keletkezése
Tovább olvasom -->>
FLAMINGÓ – Hosszú nyakú és lábú, rózsaszín tollazatú gázlómadár. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: flamand] A FLAMINGÓ az F.L – L.F alvógyökből indul: FaL – LeF. Táplál
Tovább olvasom -->>
GYŐZ – Küzdelemben minden ellenségénél, ellenfelénél erősebbnek, jobbnak bizonyul. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A GYŐZ GY.Z – Z.GY gyök: GYőZ – ZüGY (z > sz). Jobban fŐZ
Tovább olvasom -->>
GYOLCS – Finom fehér vászon. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A GYOLCS GY.L – L.GY gyökbővítmény: GYoL – LeGY (gy > d). A GYOLCS LCS párosa az oLCSó és a mérhetetlen ért
Tovább olvasom -->>