HOMLOK

HOMLOK – A koponyának a szemöldök fölött a hajzatig terjedő része. Ház homlokzata. Könyv, újság címlapja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A HOMLOK H.M – M.H gy

ORSOLYA

ORSOLYA* – A szókezdő OR gyök kimagasló (orom), ami a kivételesen kimagasló szépséget is jelentheti. Az RS kötött mássalhangzó-páros a gyoRS szó meghatározó értelemadója. Az LY han

ISTEN

ISTEN neve az általa alkotott ősnyelven, ősmag-nyelven Meglehet, sokan felkapják fejüket, amikor az alábbiakat olvassák, pedig semmi mást nem írtam, csak amit a nyelvbonctani elemzéseim nyom

BÉLA

BÉLA – Az egyik legrégebbi név. Mindig szem előtt kell tartani az ősmag(yar)-nyelv összes gyökeinek, szavainak fordíthatóságát.   Az első BÉLA nevű férfi ÁBEL volt: ÁBEL – BELÁ.

FLAMINGÓ

FLAMINGÓ – Hosszú nyakú és lábú, rózsaszín tollazatú gázlómadár. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: flamand] A FLAMINGÓ az F.L – L.F alvógyökből indul: FaL – LeF. Táplál

GYOLCS, GYÓN

GYOLCS – Finom fehér vászon. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A GYOLCS GY.L – L.GY gyökbővítmény: GYoL – LeGY (gy > d). A GYOLCS LCS párosa az oLCSó és a mérhetetlen ért