TÜNDÉR

TÜNDÉR – Természetfölötti képességekkel felruházott, csodás szépségű mesebeli női lény. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A TŰNDÉR T.N – N.T gyökből induló szó: TüN –

ALAMIZSNA

ALAMIZSNA – Koldusoknak juttatott csekély (pénz)adomány. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin < görög] Az ALAMIZSNA szó az AL – LA ősgyök szóbokrához tartozó. Az ősi időkben ne

AKVARELL

AKVARELL –Vízfestmény. Vízfesték. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: olasz] Az AKVARELL szó is az AK – KA ősgyök alapjáról indul. Az AKVARELL szóban az AK ősgyök értÉK, a VA V

AGY, AGRÁR

AGY – Agyvelő. A gondolkodás szerve. Ész, elmebeli képesség. Kerékagy. Kézi lőfegyver kiszélesedő, kézbeillő hátulsó vége. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] Az AGY – G

LOP

LOP – Más ingóságát a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül jogtalanul, eltulajdonítás végett elveszi. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A LOP szó L.P – P.L gyök: LoP – PoL

BUDA-PEST

BUDA – Budapestnek a Duna nyugati oldalán elterülő városrésze. [Hivatalosan szláv eredetű] A BUDA név B.D – D.B gyök: BuD – DuB. Atilla öccse, BLÉDA alakban is megjelenik. Mivel ő vo

ORGONA

ORGONA – Lila vagy fehér virágú kerti cserje. Ennek virága. [orgovány ’ua’ < szerb-horvát < török < perzsa >< orgona1] Az ORGOna szó az OR – RO ősgyökkel indul, amely a kiemelkedés

LIBERÁLIS

LIBERÁLIS – Szabadelvű. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A LIBERÁLIS megnevezés L.B – B.L gyökből indul: LiB – BiL. A LIB – BIL – LIBeg – BILlen, LÜBben – BÜLlen,

LENCSE

LENCSE – Lilás pillangós virágú, magváért termesztett hüvelyes növény. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: déli szláv] A LENCSE L.N – N.L  gyök: LeN – NeL. A CzF Szótár magyará

DURMOL

DURMOL – Alszik. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: hangutánzó] A DURMOL D.R – R.D gyökbővítmény: DuR – RuD. E szó mássalhangzói váza: D-R-M-L, és csak annak bizonyítására hozta

LÉLEK

LÉLEK – Az emberben az életnek és a személyiségnek a testtől független, anyagtalan létezőként képzelt hordozója. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A LÉLEK szó a L