HIDRO-

HIDRO- – Idegen szavak előtagja, vízzel kapcsolatos.  [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: görög szóból] A HIDRO- szó H.D – D.H gyökre épül: HiD – DüH. Az ID, HID = víz, ez ős

DÁMA

DÁMA – Hölgy, úrinő [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < francia] A DÁMA a D.M – M.D gyökből induló szó: DáM – MáD. Az EMber szó a nőt és a férfit egyetlen kifejezésben

CSORBA

CSORBA1 – Aminek az éléből, széléből hiányzik egy kis darab. [szláv] A CSORBA a CS.R – R.CS gyökből eredő: CSoR – ReCS. A szóban meghatározó az OR ősgyök, amely ORot, IRt értelm

CSÓK

CSÓK – Valakinek vagy valaminek szeretet, tisztelet kifejezésére vagy társadalmi szokásból (pl. búcsúzáskor) felpattanó ajakkal való megérintése. Szájunknak erotikus indítékból vala

DIALÓG

DIALÓG – Párbeszéd. Párbeszédes értekezés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A szótári ör. rövidítés lehet elírás. A DIALÓG DI – ID ősgyök, amelynek jele

DIPLOMA

DIPLOMA – Szakképzettséget vagy (cím) adományozást igazoló oklevél. Mérnöki diploma, tanári diploma stb. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A DIPLOMA D.P – P.D gy

CSÁSZÁR

CSÁSZÁR – Uralkodó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv < …C. J. Caesar* nevéből] A CSÁSZÁR szó a CS.SZ – SZ.CS gyökből ered: CSáSZ – SZőCS. Nagyon furcsa megállapítás,