CSALÁD

CSALÁD – Szülők és gyermekek és legközelebbi hozzátartozóik közössége. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A CSALÁD a CS.L – L.CS gyökből indul: CSaL – LáCS.  A CSALÁD

CIVIL

CIVIL – Polgári, nem katonai. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < latin] A CIVIL a C.V – V.C gyökből induló szó: CiV – ViC. Leszögezhető az elején, hogy a dolgozó polgár, CI

CÍM, CÍMER

CÍM – Szellemi alkotásnak a tartalomra utaló (rövid) megjelölése. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: vándorszó: francia] A CÍM szó teljesen magyar, a C.M – M.C gyök: CiM – MiC (c >

Mi a HUMOR?

HUMOR – Szellemes tréfálkozásban megnyilvánuló, mélyről fakadó derű megnyilatkozása. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A HUMOR szó a H.M – M.H gyökből ered: HuM – MuH

BOT

BOT – Támaszkodásra, ütésre stb. használt kb. hüvelykujjnyi vastagságú 1–2 m hosszú rúdféle eszköz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A BOT szó a B.T – T.B gyök hangjai: BoT

CSABA

CSABA: A névmutató szerint jelentése: ajándék. Bár a néveredet kutatók töröknek írják, a név ősi magyar eredetű. Erre bizonyíték, hogy több jellemzőből való kialakulására csak a