GAZDA, GAZDAG

GAZDA – Valaminek a tulajdonosa. Gazdálkodó földműves. [? szláv] A GAZDA szó G.Z – Z.G gyökből indul: GaZ – ZáG (z > sz: szág). A GA gyök a MAG származéka: maGOZ, vagyis vet, ültet

ISTVÁN

Az ISTVÁN név – látszati hasonlósága ellenére – nem a SZTEFANOSZ névből eredő. Az is visszavezethető az ősmag(yar)-nyelvbe, hiszen onnan ered, de nem egy az ISTVÁN névvel. Lehetett IS

GÁDOR, GÁLA

GÁDOR – Különálló pince, verem boltozott bejárata, előtere. Tornác. Stb. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A GÁDOR a G.D – D.G gyökből indul: GáD – DáG. A GÁDOR a pince