FIX, FIZIKA

FIX – Rögzített, megszabott. Szilárd, el nem mozduló. Biztos, bizonyos. Ilyen fizetés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < francia] A FIKSZ az F.K – K.F gyök bővítménye: FiK

FLAMINGÓ

FLAMINGÓ – Hosszú nyakú és lábú, rózsaszín tollazatú gázlómadár. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: flamand] A FLAMINGÓ az F.L – L.F alvógyökből indul: FaL – LeF. Legfonto

FERTÁLY

FERTÁLY – Valaminek a negyede. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A FERTÁLY szintén az F.R – R.F gyök bővítménye: FeR – ReF. Meglehet, hogy a német nyelv használja, de kezdő

RIMA

RIMA – Szajha. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?  – riha ’ua’ (hangutánzó- hangfestő)] A RIMA szó R.M – M.R gyökből képzett: RiM – MaR. A RIMA leharapott szóvég jelenség n

KRASZNAHORKA

KRASZNAHORKA – Nevének jelentése: SZÉPHEGY. Az erdélyi KRASZNA „a Váradi Regestrumban mint Karaszna megye szerepel 1213-ban. […] A 14. század közepe tájától szinte mindvégig Karasznak

FAN

FAN – Fanszőr. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A zárjel előtti dőlt betűs szöveg a MÉKSZ-ből vett megállapítás, és bővítendő, mivel nemcsak a szőrt, hanem az egész