ÉL, ÉLET – Életműködést fejt ki, életben van. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] Az ÉLETtel kapcsolatos jelenségeket az E, É, L, V hangok, az ÉL – LÉ és ÍV – VÍ ősgy
Tovább olvasom -->>
A magyar nyelvben szerintem bőséges gyökváz van. Szorozza be a mássalhangzókat, és több mint 500 gyökváz lesz az eredmény. A mai magyar nyelv ezekből több mint 450-et használ. E számnak
Tovább olvasom -->>