MATEMATIKA – Az anyagi világ általános összefüggéseiből – mennyiségek, formák stb. – elvont fogalmakat alkotó és logikai elemzéssel általános törvényeket megállapító tudomány
Tovább olvasom -->>
MÁRVÁNY – A mészkőnek különféle színű, kristályos, fényesre csiszolható változata. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < latin < görög] A MÁRVÁNY szó szintén M.R – R.M
Tovább olvasom -->>
MANKÓ – Sánta, sérült lábú személy hóna vagy könyöke alá illeszthető páros botszerű támasz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A MANKÓ az M.N – N.M gyökből képzett szó: M
Tovább olvasom -->>
MÁGNÁS – Nagybirtokos, főnemes. [nk: latin] A MÁGNÁS szó is az M.G – G.M gyökből képzett: MáG – GaM. A MÁG, MAG gyök itt MAGas jelentésű. A MÁGNÁS úr: MAGas raNGú, MAGa köré
Tovább olvasom -->>
MÁLHA – Nagyobb poggyász. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A MÁLHA szintén M.L – L.M gyökből képzett szó: MáL – LoM. A szó nem német, hanem magyar, ugyanis az LH párosna
Tovább olvasom -->>
Kedves Olvasók!   Azért teszek fel jegyzeteket a magyar nyelv szavairól, hogy lehetőleg minél több emberhez eljusson, minél többen olvassák. Akinek tetszik ez a nyelvfejtési mód, amely a s
Tovább olvasom -->>
MAGYAR – Tömegében Magyarországon élő finnugor nyelvű nép, és a rá jellemzők. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor elemek] A MAGYAR népnév M.GY – GY.M gyökből képzett: MaG
Tovább olvasom -->>
MADZAG – Zsineg. Madzaggal kötöz(get). [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint:?] A MADZAG szó M.D – D.M gyök: MaD – DaM  is közel áll az emel, fel fogalomhoz, hiszen MADZAGgal kötöznek, e
Tovább olvasom -->>
BRASSÓ „Különben Brassót a szittyák arról a híres időszaki forrásról nevezték el, mely az Ó-Brassó melletti hegyen van: a Fortyogó-ról. A Brassz jelentése a hellénben is: forr, kiok
Tovább olvasom -->>
LOP – Más ingóságát a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül jogtalanul, eltulajdonítás végett elveszi. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A LOP szó L.P – P.L gyök: LoP – PoL
Tovább olvasom -->>
ORSOLYA – A szókezdő OR gyök kimagasló (orom), ami a kivételesen kimagasló szépséget is jelentheti. Az RS kötött mássalhangzó-páros a gyoRS szó meghatározó értelemadója. Az LY hang
Tovább olvasom -->>
LOKNI – Göndör vagy hullámos hajfürt. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A LOKNI szó  az L.K – K.L gyök bővítménye: LoK – KoL. A LOKNI olyan csINtalanul csINosító kis hajh
Tovább olvasom -->>
LISZT – Gabonaféle magvából őrléssel készített porszerű élelmiszer. [? finnugor tőből] A LISZT L. SZ – SZ. L gyökből induló szó: LiSZ – SZéL. A LI ősgyök itt is a könnyű ért
Tovább olvasom -->>
LÍCEUM – Középiskola. Magyarországon 1945 előtt meghatározott típusú (latint nem tanító) középiskola. Külföldön gimnáziumnak megfelelő középiskola. [A Magy. Ért. Kéziszótár sz
Tovább olvasom -->>
LEXIKA – Szókészlet. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia < görög] A LEXIKA szót az X alkotó hangjaira felbontása után érhetjük meg könnyebben. Az L.K – K.L gyökből indul
Tovább olvasom -->>