MATEMATIKA

MATEMATIKA – Az anyagi világ általános összefüggéseiből – mennyiségek, formák stb. – elvont fogalmakat alkotó és logikai elemzéssel általános törvényeket megállapító tudomány

BRASSÓ

BRASSÓ „Különben Brassót a szittyák arról a híres időszaki forrásról nevezték el, mely az Ó-Brassó melletti hegyen van: a Fortyogó-ról. A Brassz jelentése a hellénben is: forr, kiok

LOP

LOP – Más ingóságát a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül jogtalanul, eltulajdonítás végett elveszi. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A LOP szó L.P – P.L gyök: LoP – PoL

ORSOLYA

ORSOLYA – A szókezdő OR gyök kimagasló (orom), ami a kivételesen kimagasló szépséget is jelentheti. Az RS kötött mássalhangzó-páros a gyoRS szó meghatározó értelemadója. Az LY hang

LOKNI

LOKNI – Göndör vagy hullámos hajfürt. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A LOKNI szó  az L.K – K.L gyök bővítménye: LoK – KoL. A LOKNI olyan csINtalanul csINosító kis hajh

LISZT, LÓ

LISZT – Gabonaféle magvából őrléssel készített porszerű élelmiszer. [? finnugor tőből] A LISZT L. SZ – SZ. L gyökből induló szó: LiSZ – SZéL. A LI ősgyök itt is a könnyű ért