PALACK – Ital tartására való hosszúnyakú üveg. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv < germán] A PALACK P.L – L.P gyökből képzett szó: PaL – LaP. Alapszava a PA, amely védelme
Tovább olvasom -->>
CIGÁNY – Ázsia és Európa országaiban szétszóródva élő, sötétes bőrű, sötét hajú indiai eredetű nép. [szláv < görög] A CIGÁNY megnevezés a C.G – G.C gyökből eredő: CiG
Tovább olvasom -->>
FUKAR – Betegesen takarékos, fösvény, szűken méri, nem szívesen adja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német (a Fugger családnévből)] A FUKAR szó F.K – K.F gyökből képzett: FuK
Tovább olvasom -->>
PAJKOS – Jókedvűen, játékosan fürge, szertelen, csintalan. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?]* A PAJKOS P.J – J.P gyökből képzett szó: PaJ – JaP. A PAJKOS JK párosában benne van
Tovább olvasom -->>
BÉKE – Államok, népek közt ama állapot, hogy nincs köztük háború. Békekötés, Szatmári béke. Viszálykodás nélküli, nyugalmas együttélés, egyetértés. Stb. [A Magy. Ért. Kézisz
Tovább olvasom -->>
Bővítettem e szó magyarázatán, és újra átéreztem, micsoda kifejezőerő rejlik ebben a hat hangjegyű szóban: AKARAT!   AKAR, AKARAT – Szándékozik, készül valamit tenni. Szándékos,
Tovább olvasom -->>
ALAGYA – Elégia. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] Ez elég szerencsétlen torzó, a mesterséges nyelvújítás remeke, hiszen az ELÉGIA ősmag(yar)-nyelvi szóból módosult ógörög
Tovább olvasom -->>
Előzetesként le kell írnom, hogy mint bármely más ember, én is menet közben jövök rá érdekes dolgokra. Biztos megfigyelték sokan, hogy szót ejtek mássalhangzók mellett kialakuló hangcs
Tovább olvasom -->>
NYELV – Az ízlelésnek, rágáskor a táplálék keverésének, a nyelésnek, embernél a beszédnek, a szájban levő izmos, mozgékony szerve. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A NY
Tovább olvasom -->>
NYÁR – A legmelegebb évszak. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A NYÁR  NY.R – R.NY gyök: NYáR – ReNY. Ha NY hang van egy szóban, és főleg, ha kezdőhang, akkor NYúlás, h
Tovább olvasom -->>
NŐ – Nőnemű felnőtt [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A NŐ – ÖN ősgyök a kiindulás a vele kapcsolatos kifejezésekben. A szóba az N hang titokzatos, bűvös, zenei ZÖNgét
Tovább olvasom -->>
KÜKÜLLŐ – Erdélyi folyó.  [A hivatalos nyelvészet szerint: török] A KÜKÜLLŐ a KÜ – ÜK ősgyökön alapul.  Eszerint KŰKön, azaz KÖveken folyó patak. A hosszú LL hangcsoportja
Tovább olvasom -->>
NEM1 – Élőlénynek hím illetve férfiúi vagy nőstény illetve női jellege. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? alán] A NEM N.M – M.N gyök: NeM – MeN. A CzF Szótár szerint: „Minth
Tovább olvasom -->>