TEXTIL – Fonalból szövéssel, hurkolással stb. készült kelme. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol és francia < latin] A TEXTIL szó, magyarul helyesen TEKSZTIL, a T.K – K.T gyök
Tovább olvasom -->>
RUSNYA – Visszataszítóan, undorítóan csúnya. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szerb–horvát] A RUSNYA szó az R.S – S.R gyök bővítménye: RuS – SuR. A RU gyök a romboló, rossz R
Tovább olvasom -->>
Csak akkor ismerhetsz meg valamit teljesen, ha részletesen elemzed! A RÖVID szó jó példa erre.   RÖVID – Csekély hosszúságú. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint:?] A RÖVID a R.V – V.R
Tovább olvasom -->>
ROZMARING – Halványkék, ajakos virágú, illatos, örökzöld félcserje. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < latin] A ROZMARING R.Z – Z.R gyökből ered: RoZ – ZüR. Három gyöksz
Tovább olvasom -->>
ROKKA – Fonásra való, lábbal hajtott háziipari eszköz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A ROKKA megnevezése az R.K – K.R gyökből indul: RoK – KöR, A ROKKA* KÖRforgó. A KK
Tovább olvasom -->>
RIGÓ – Erdei, de városokban is gyakori, rovarevő énekesmadár. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A RIGÓ R.G – G.R gyökbővítmény: RiG – GöR. A madár neve a RIKOlt, RIOGÓ, RIKka
Tovább olvasom -->>
MELINDA – Az első MELINDA név a messzi ősi időkben, még az egynyelvűség idején keletkezett. A név az  M.L – L.M gyökből induló: MeL – LeM. A MÉLy érzelmi töltetű  MEL gyök mé
Tovább olvasom -->>
ISTVÁN – Az ISTVÁN név nem a Sztefanosz magyar megfelelője. Fordítva már elképzelhető, mivel az ógörög az ősmagyar leánynyelve. Az IS ősgyök ISmeret, hatalom. Az ISten, mint cím is i
Tovább olvasom -->>
Az angol írófejedelem drámáit a magyar közönség ismeri, és szereti. Kevesen tudják, azonban, hogy ez az ünnepelt, híres író “puszta kíváncsiságból” alaposan tanulmányozta
Tovább olvasom -->>
ÜNNEP – Nagyobb közösségben jelentős esemény, személy emlékének, valamely eszme tiszteletének szentelt nap. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szerb-horvát] Eredeti alakja a SZENTNAP,
Tovább olvasom -->>
RÉS – Valamely tárgy, test részei vagy két tárgy közti keskeny hézag. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < francia] A RÉS R.S – S.R gyök: RéS – SéR. Ez is ősmag(yar)-nyelvi
Tovább olvasom -->>
RÁDLI – Derelyemetélő. Recézésre való szerszám. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A RÁDLI R.D – D.R gyökbővítmény: RáD – DeR. Egyik jellemzője: a kör sugara a középp
Tovább olvasom -->>
PURPARLÉ: Nem magyar szó egészében, de mégis minden eleme az. Mintha magyar építőelemekből épülne francia ház. PURPARLÉ – Beszélgetés, eszmecsere. [francia] A PURPARLÉ P.R – R.P gy
Tovább olvasom -->>