TALENTUM – Kiváló tehetség(ű személy). Az ókorban nagy értékű pénz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A TALENTUM, tálentom a T.L – L.T gyökre épülő szó: Ta
Tovább olvasom -->>
TAKSA – Megszabott díj. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A TAKSA szintén a T.K – K.T gyökből indul: TaK – KaT.   A TAKSA a TAK gyök nyomán valamilyen TevÉKenység díja. A SA
Tovább olvasom -->>
SZÜL – Magzatát a méhéből a külvilágra juttatja. [finnugor] A SZÜL SZ.L – L.SZ gyök: SZüL – LeSZ. E szó több szempontból elemezhető. Az asszonyi test SZÉLesedik, feSZÜL, felneSZ
Tovább olvasom -->>
Lám, mennyire önálló az angol nyelv?   SZPÍKER – Rádióbemondó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol] A SZPÍKER, a SZÓ ősgyök kezdőhangjával indul. Az SZ a beSZéd, a SZél,
Tovább olvasom -->>
Elkészítési mód itt: http://www.wiselady.hu/2010/04/madartej-recept-keppel.html#ixzz2NoILQ1jP     Ugyanitt: A madártej megnevezés eredete: „A latin lac gallinaceum ’tyúktej’ ~ gallinaru
Tovább olvasom -->>
SZIK2 – A tojás szikja, az ebben levő csíra. A petesejtnek a magzat táplálékául szolgáló része.. [?] A SZIK SZ.K – K.SZ gyök: SZiK – KeSZ. A SZIK szót a székelyek nem csak a csírá
Tovább olvasom -->>
SZERELEM – A szeretett személy iránti vágyban és odaadásban megnyilatkozó, nemi vonzalmon alapuló érzelem. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A SZERELEM az SZ.R – R.SZ gyök b
Tovább olvasom -->>
SZER – Eszköz, szerszám. Tornaszer. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] Előrebocsátom: bármely nyelven, minden SZER gyökből induló szó ősnyelvi, ősmag-nyelvi, ősmag(yar)-nyel
Tovább olvasom -->>
ÁGNES – Az ÁGNES név az ÁG ősgyökből indul, mint a törzshöz erősen kötődő ÁG. A név tengelyében meghatározó a GN kötött mássalhangzó-páros. A G hang végletek kifejezésére a
Tovább olvasom -->>
SZENÁTOR – Valamilyen szenátus tagja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A SZENÁTOR SZ.N – N.SZ gyökből képzett szó: SZeN – NeSZ. A SZENátus, vének, öregek, ŐSZek tanác
Tovább olvasom -->>
SZEM – A látás érzékszerve. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A SZEM az SZ.M – M.SZ gyök: SZeM – MeSZ (m > n, l: szem > szen, szel). A SZEM egyike a legrégebbi emberi, ősmag
Tovább olvasom -->>
SZELÍD – Akiben nincs semmi erőszakosság, vadság, durvaság. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A SZELÍD SZ.L – L.SZ gyökbővítmény: SZeL – LeSZ.  A szó elemzése csak a szóalko
Tovább olvasom -->>
SZELEMEN – A szarufákat alátámasztó vízszintes gerenda. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A SZELEMEN SZ.L – L.SZ gyökbővítmény: SZeL – LaSZ. A SZELEMENgerendák az eresSZEL
Tovább olvasom -->>
SZEKÉR – Igaerővel vontatott, fából készült, teherszállításra való négykerekű jármű. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? finnugor < ) ? iráni < ? dravida] A SZEKÉR SZ.K – K.SZ
Tovább olvasom -->>
SZAPORA – Sok utódot a világra hozó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A SZAPORA SZAP gyöke sűrű, sokká váló. A SZAPORA az SZ.P – P.SZ gyök bővítménye: SZaP – PaSZ. A SZ
Tovább olvasom -->>