TALENTUM

TALENTUM – Kiváló tehetség(ű személy). Az ókorban nagy értékű pénz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A TALENTUM, tálentom a T.L – L.T gyökre épülő szó: Ta

SZÜL, SZŰZ

SZÜL – Magzatát a méhéből a külvilágra juttatja. [finnugor] A SZÜL SZ.L – L.SZ gyök: SZüL – LeSZ. E szó több szempontból elemezhető. Az asszonyi test SZÉLesedik, feSZÜL, felneSZ

SZER

SZER – Eszköz, szerszám. Tornaszer. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] Előrebocsátom: bármely nyelven, minden SZER gyökből induló szó ősnyelvi, ősmag-nyelvi, ősmag(yar)-nyel

ÁGNES

ÁGNES – Az ÁGNES név az ÁG ősgyökből indul, mint a törzshöz erősen kötődő ÁG. A név tengelyében meghatározó a GN kötött mássalhangzó-páros. A G hang végletek kifejezésére a

SZENÁTOR

SZENÁTOR – Valamilyen szenátus tagja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A SZENÁTOR SZ.N – N.SZ gyökből képzett szó: SZeN – NeSZ. A SZENátus, vének, öregek, ŐSZek tanác