SZÓJA

Érdekes!   SZÓJA – Szójabab. Szójaliszt. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: japán < kínai] A SZÓJA SZ.J – J.SZ gyökbővítmény: SZáJ – JáSZ, amely bizonyítja, hogy ősidőkt

VICC, VIDÁM

VICC – Nevettető csattanóval végződő, kitalált rövid történet. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A VICC szó a V.C – C.V gyök: ViC – CiV.  A VICC VI gyökében a végletek

VIADAL

VIADAL – Fegyveres küzdelem, harc. Lovagi torna. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A VIADAL szó a V.J – J.V gyökből indul: ViJ – JaV. Egy igazságos ügyért VÍvott VIADALban való r

VAJDA

VAJDA – Kelet- és Dél-Európában némely tartomány fejedelme. [szláv] A VAJDA a V.J – J.V gyökből indul: VaJ – JaV. Az ősi magyar nyelvben olyannak adtak VAJ gyökből induló nevet, aki

VÁG, VAGON

VÁG – Szilárd anyagot éles eszközzel több részre választ. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A VÁG a V.G – G.V gyök: VáG – GáV (g > k: kav).   A VÁGással szétVÁlaszt