ÁRVA

ÁRVA – Akinek egyik vagy mindkét szülője meghalt. Társtalan, magányos. Szánandó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] Az ÁRVAság kihegyezett állapot. Ezt az ÁR – RÁ szókez

ÁRGUS

ÁRGUS – Szigorú, gyanakvóan figyelő tekintet. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: görög Argosz százszemű mondabeli óriásról] A HARAGOS, HARGOS azaz ÁRGUS név H.R – R.H gyökből

AJNÓ

AJNÓ – Japánban kihalóban levő őslakos nép. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: ajnó] Az AJ – JA ősgyök bővítménye Az AJNÓ név még ősmag-nyelven fogalmazódott meg valaha. Er

FAZÉK

FAZÉK – Átmérőjénél magasabb kétfülű hengeres főzőedény. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A FAZÉK*  szó az F.Z – Z.F gyökből indul: FaZ – ZaF. A szó a F

VERANDA

VERANDA – Villaszerű házon: kiugró, fedett, gyakran üvegezett helyiség. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol < portugál] A VERANDA a V.R – R.V gyökből indul: VeR – RéV. A VER

TRAKTA

TRAKTA – Nagy evés-ivással járó vendéglátás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A TRAKTA szó a T.R – R.T  alvógyökkel induló: TáR – RéT. A TRAKTA több mint egyszerű ven

SZŐKE

A SZŐKÉkről, de most őszintén   SZŐKE – A világos gesztenyeszínnél is világosabb haj. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A SZŐKE szó SZ.K – K.SZ gyök: SZőK – KeSZ (sz

RADINA

RADINA – Székelyföldön a gyermekágyas asszonyhoz a szülés utáni hat hétben a rokonság, komaság részéről vitt élelem, ital, sütemény. Mondják még babalátónak.  [000] A RADINA R.D

PACIFIZMUS

PACIFIZMUS – Mindenféle háborút ellenző polgári nézet, irányzat. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk. latin] E szó a P.CS – CS.P gyökből eredő: PaCS – CSaP. A PACIfizmus a PACSI