ÉL, ÉLET

ÉL, ÉLET – Életműködést fejt ki, életben van. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] Az ÉLETtel kapcsolatos jelenségeket az E, É, L, V hangok, az ÉL – LÉ és ÍV – VÍ ősgy

ÉJ

ÉJ – Éjszaka. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] Az ÉJ – JÉ ősgyök. A szó többértelmű, összetett. A hangzásra kell figyelni. E két hang mély értelmet tömörítő. Ez a

EGY

EGY1 [eggy] – Tőszámnév. Annyi, amennyit a természetes számsor első egész száma jelöl. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? – így] Az EGY a legfontosabb szám a számsorban, a számok

DZSEM

DZSEM – Darabos gyümölcsíz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: angol] A szó CS.M – M.CS gyök: CSeM – MeCS, amely angolban DZS hangra váltott: DZSEM. De próbálja megmagyarázni angolul

DELIKVENS

Politikai, közéleti körképrészlet   DELIKVENS – Tettes. Bűnös. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A DELIKVENS induló tőszava a D.L – L.D gyök bővítménye: DőL – LeD, amel

DÁRDA

DÁRDA – Hosszú nyelű, fémhegyű hajító vagy szúrófegyver. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: vándorszó… frank] A DÁRDA szó is D.R – R.D gyök bővítmény: DaR – RaD. A DÁRDA g

DÁMA

DÁMA – Hölgy, úrinő [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < francia] A DÁMA a D.M – M.D gyökből induló szó: DáM – MáD. Az EMber szó a nőt és a férfit egyetlen kifejezésben

CSONT

CSONT – Az ember és a gerinces állatok szilárd vázat alkotó részéből egy darab illetve ennek az anyaga. Stb. [? finnugor] A CSONT a CS.N – N.CS gyökből induló szó: CSoN – NoCS. A CSO

CSILLAPÍT

CSILLAPÍT – Csökkent, enyhít. Nyugtat. [? finnugor tőből] A CSILLAPÍT a CS.L – L.CS gyökből indul: CSiL – LiCS. A CSILLAPÍT két szónak tűnő: CSIL és LAPÍT. Ám több gyök van jel

CSALÁD

CSALÁD – Szülők és gyermekek és legközelebbi hozzátartozóik közössége. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A CSALÁD a CS.L – L.CS gyökből indul: CSaL – LáCS.   A CSALÁ