Hogyan jutott az utódnyelvekbe a SZIGORÚ szó? Kellett lennie a SZIGORÚ szó – egy alkotó gyökeiben Rubik kockaszerűen átforgatott – változatának. SZ-IG-O-RÚ = r-IG-UR-O-SZ (ur – rú)
Tovább olvasom -->>
FODOR – Női ruhadarabon, függönyön, stb. díszül rávarrt, dúsan redőzött szalag. Vízhullám. Fodros, göndör. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A FODOR szó az F.D – D.F gyök b
Tovább olvasom -->>
FOLKLÓR – Szellemi, szóban élő néphagyomány. Néprajz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol] A FOLKLÓR az F.L – L.F gyökből indul: FoL – LeF (f > v: lev). Nem angol szó, miv
Tovább olvasom -->>
FILKÓ – Tökfilkó, tökfej. Kártyában: felső. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szlovák] A FILKÓ az F.L – L.F gyök bővítménye: FiL – LiF, és eredetileg nem kártyalapot, hanem cs
Tovább olvasom -->>
Mindkét hanggal kifejezhetők ugyanazok a jelenségek: firtat – vitat, figyel – vigyáz, fortyog – vartyog, fanyar – vonyár, felez – választ, fészkel – vackol, ficánkol – vickándoz
Tovább olvasom -->>
Fontos tudnivaló: A magyar szavak szláv eredetét nem a szláv nyelvek nyelvészei erőltetik, hanem az Akadémia “magyar” nyelvészei. Ezek talán magyarok, vagy magyar-talanok
Tovább olvasom -->>
ÉRDEK – Valakinek, valaminek a javát, hasznát szolgáló szükséges, fontos dolog. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] Az ÉRDEK az ÉR – RÉ ősgyökből képzett. Az ÉR gyök az
Tovább olvasom -->>
A valaha volt rendtartó székely társadalomról próbálok írni, és a mai állapotokkal összevetni. A valaha volt rendtartó székely társadalom alapja, a székelységnek az anyaföldhöz kötő
Tovább olvasom -->>
DÉVAJ – Incselkedően pajkos, pajzán. Nagyon vidám. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A DÉVAJ szó a D.V – V.D gyök bővítménye: DéV – ViD. Ez a D és V hangok kedves kifejezései
Tovább olvasom -->>
DERMA – Bőr. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: görög elemek] A DERMA szó a D.R – R.D gyökből indul: DeR – ReD. A BŐRnek az ősi nyelven, az ősmag(yar)-nyelven több megnevezése
Tovább olvasom -->>
DÁMA – Hölgy, úrinő [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < francia] A DÁMA a D.M – M.D gyökből induló szó: DáM – MáD. Az EMber szó a nőt és a férfit egyetlen kifejezésben
Tovább olvasom -->>
A két ős nevéről a teljesség igénye nélkül. ÁDÁM – ÉVA ÁDÁM nevének egyik jelentése: ÁD szÁMos utódot, betölti a Földet. Isten valószínű szava: ADÁM neked e képességet, ez
Tovább olvasom -->>
HIT – Olyasmiről való meggyőződés, amit nem tudunk igazolni. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A HIT H.T – T.H gyök: HiT – TeH (h > k – tek, azaz tett). A H hang a legmélyebbről
Tovább olvasom -->>
A hivatásos nyelvészet szerint a hangoknak nincs szerepük a szó értelmének kialakításában. Szerintük a hangok csak ott vannak, de minden jelentés nélkül. A D és G hangok ez esetben rác
Tovább olvasom -->>
CSÓK – Valakinek vagy valaminek szeretet, tisztelet kifejezésére vagy társadalmi szokásból (pl. búcsúzáskor) felpattanó ajakkal való megérintése. Szájunknak erotikus indítékból vala
Tovább olvasom -->>