SZIGORÚ

Hogyan jutott az utódnyelvekbe a SZIGORÚ szó? Kellett lennie a SZIGORÚ szó – egy alkotó gyökeiben Rubik kockaszerűen átforgatott – változatának. SZ-IG-O-RÚ = r-IG-UR-O-SZ (ur – rú)

FODOR

FODOR – Női ruhadarabon, függönyön, stb. díszül rávarrt, dúsan redőzött szalag. Vízhullám. Fodros, göndör. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A FODOR szó az F.D – D.F gyök b

FOLKLÓR

FOLKLÓR – Szellemi, szóban élő néphagyomány. Néprajz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol] A FOLKLÓR az F.L – L.F gyökből indul: FoL – LeF (f > v: lev). Nem angol szó, miv

FILKÓ

FILKÓ – Tökfilkó, tökfej. Kártyában: felső. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szlovák] A FILKÓ az F.L – L.F gyök bővítménye: FiL – LiF, és eredetileg nem kártyalapot, hanem cs

DÉVAJ

DÉVAJ – Incselkedően pajkos, pajzán. Nagyon vidám. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A DÉVAJ szó a D.V – V.D gyök bővítménye: DéV – ViD. Ez a D és V hangok kedves kifejezései

DERMA

DERMA – Bőr. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: görög elemek] A DERMA szó a D.R – R.D gyökből indul: DeR – ReD. A BŐRnek az ősi nyelven, az ősmag(yar)-nyelven több megnevezése

DÁMA

DÁMA – Hölgy, úrinő [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < francia] A DÁMA a D.M – M.D gyökből induló szó: DáM – MáD. Az EMber szó a nőt és a férfit egyetlen kifejezésben

HIT, HITEL

HIT – Olyasmiről való meggyőződés, amit nem tudunk igazolni. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A HIT H.T – T.H gyök: HiT – TeH (h > k – tek, azaz tett). A H hang a legmélyebbről

CSEND, CSENG

A hivatásos nyelvészet szerint a hangoknak nincs szerepük a szó értelmének kialakításában. Szerintük a hangok csak ott vannak, de minden jelentés nélkül. A D és G hangok ez esetben rác

CSÓK

CSÓK – Valakinek vagy valaminek szeretet, tisztelet kifejezésére vagy társadalmi szokásból (pl. búcsúzáskor) felpattanó ajakkal való megérintése. Szájunknak erotikus indítékból vala