LOGOPÉDIA

LOGOPÉDIA –Beszédzavarokkal foglalkozó tudományág. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: görög elemek] A LOGOPÉDIA L.G – G.L gyök: LoG – GoL. A szájban levő NYELVnek több megneve

LÁDA

LÁDA – Deszkákból vagy más lemezekből hasáb vagy kocka alakú tartó, árú szállítására vagy tárolására. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A LÁDA L.D – D.L gyökbővítm

KÚP

KÚP – Kör alakú alappal és ehhez tartozó csúcsos palásttal határolt test. [szerb–horvát és szlovén] A KÚP K.P – P.K gyök: KúP – PuK (p > b: buk). A KÚP éK alaKÚ pÚPos mértan

KRUMPLI

A KRUMPLI K.R – R.K gyökbővítmény: KöR – RoK. A KRUmpli KÖR keresztmetszetű gyökérgumós termésű. A KRUMPLI szóban három kötött mássalhangzó-páros van: KR, MP, PL. A KR hangcsopo

KÖLTŐ

KÖLTŐ – Költői műveket író művész. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: kel – finnugor] A KÖLTŐ a K.L – L.K gyök bővítménye: KöL – LéK. Vehetjük úgy, hogy a KÖLTŐ a szül

MUROK

MUROK – Fehér, ernyős virágú, két éves parlagi növény. Ebből nemesített sárgarépa. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A MUROK M.R – R.M gyökbővítmény: MuR – RuM. A MUR

KORMÁNY

KORMÁNY – Az a szerkezet, mellyel némely jármű menetirányát szabályozzák. Az államhatalom központi irányító szerve. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: déli szláv] A KORMÁNY K.R

KORDIÁLIS

KORDIÁLIS – Szívélyes, barátságos. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A KORDIÁLIS szó K.R – R.K gyökbővítmény: KoR – RoK. Az ősmag(yar)-nyelven a szívnek más megnevez

KOALÍCIÓ

KOALÍCIÓ – Két vagy több szervezet, (hatalmi) csoport, állam közti szövetség. Politikai pártok együttműködése. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A KOALÍCIÓ szó hangkiesé

KERESZT

KERESZT – Egymást merőlegesen metsző két rövid vonal. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv < germán < görög] A KERESZT a K.R – R.K gyökből ered: KeR – RaK. Valójában a KERESZ