PEST

PEST (pest) – Kemence. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: bolgár] A PEST név P.S – S.P gyökbővítmény: PeS – SeP (s > zs: pezs). A P hangnak, a PE – EP ősgyöknek a védelem, takarás

PÉNZ

PÉNZ – A gazdasági életben általános értékmérőként és csereeszközként használt érme, bankjegy, államjegy. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv < germán] A PÉNZ P.N – N.P

PEDIG

PEDIG – Szembeállításra a tagmondat második helyén. Ellentmondó tartalmú mondatok szembeállítására a tagmondat élén. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint:

PEDAGÓGUS

PEDAGÓGUS – Neveléssel, oktatással hivatásosan foglalkozó személy. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] Mindig az ősgyök, gyökszó dönti el az eredetet. Mely nyelven

PASZULY

PASZULY – Bab. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szerb–horvát < görög] A PASZULY a P.SZ – SZ.P gyökből képzett szó: PaSZ – SZaP. A PASZULY szó és változatai több jelentést taka

PANYÓKA

PANYÓKA – Ujjas felsőruhát vállára vet. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A PANYÓKA P.NY – NY.P gyökből képzett szó: PaNY – NYaP (p > f, ny > n: fon). Mi a PAN, PANYÓK? Me

PALÁST

PALÁST – Hosszú, bő, ujjatlan, köpenyforma ruha. Henger, kúp felületének görbe lapja. Valamely eszköz védőburkolata. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: déli szláv] A PALÁST P.L –

OSZTOVÁTA

OSZTOVÁTA – Szövőszék. Vetélő. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] Az OSZTOVÁTA is az OSZ – SZO ősgyökből induló szó. A szo, szó, sző, sző ősgyökök nagy kiterjedésű S

ORVOS

ORVOS – Betegek gyógyítására egyetemi képesítést szerzett, ezzel foglalkozó szakember. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? finnugor tőből] Az ORVOS szó az OR – RÓ ősgyökből indu

TANOROK

A TANOROK szó a magyar nyelvben. A Magyar néprajzi lexikon szerint: „Az irtással keletkezett telepes falvakat kísérő tipikus elnevezés, földrajzi név. Ilyen értelemben használatos a tanor

OLVAS

OLVAS – Írásjelek során szemével végighaladva a szöveg értelmét felfogja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? finnugor] Az OLVAS szó alapja az OL – LO ősgyök. Az OLVAS és olvad sza

NEUTRÁLIS

NEUTRÁLIS – Semleges. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A NEUTRÁLIS szó alapja a NE és ÚT ősgyökök. A szó így nem tűnik magyarnak, de eredete ősmag(yar)-nyelvi. Íme a mag