PEST (pest) – Kemence. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: bolgár] A PEST név P.S – S.P gyökbővítmény: PeS – SeP (s > zs: pezs). A P hangnak, a PE – EP ősgyöknek a védelem, takarás
Tovább olvasom -->>
PÉNZ – A gazdasági életben általános értékmérőként és csereeszközként használt érme, bankjegy, államjegy. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv < germán] A PÉNZ P.N – N.P
Tovább olvasom -->>
PEDIG – Szembeállításra a tagmondat második helyén. Ellentmondó tartalmú mondatok szembeállítására a tagmondat élén. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint:
Tovább olvasom -->>
PEDAGÓGUS – Neveléssel, oktatással hivatásosan foglalkozó személy. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] Mindig az ősgyök, gyökszó dönti el az eredetet. Mely nyelven
Tovább olvasom -->>
PASZULY – Bab. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szerb–horvát < görög] A PASZULY a P.SZ – SZ.P gyökből képzett szó: PaSZ – SZaP. A PASZULY szó és változatai több jelentést taka
Tovább olvasom -->>
PANYÓKA – Ujjas felsőruhát vállára vet. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A PANYÓKA P.NY – NY.P gyökből képzett szó: PaNY – NYaP (p > f, ny > n: fon). Mi a PAN, PANYÓK? Me
Tovább olvasom -->>
PALÁST – Hosszú, bő, ujjatlan, köpenyforma ruha. Henger, kúp felületének görbe lapja. Valamely eszköz védőburkolata. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: déli szláv] A PALÁST P.L –
Tovább olvasom -->>
OSZTOVÁTA – Szövőszék. Vetélő. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] Az OSZTOVÁTA is az OSZ – SZO ősgyökből induló szó. A szo, szó, sző, sző ősgyökök nagy kiterjedésű S
Tovább olvasom -->>
ORVOS – Betegek gyógyítására egyetemi képesítést szerzett, ezzel foglalkozó szakember. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? finnugor tőből] Az ORVOS szó az OR – RÓ ősgyökből indu
Tovább olvasom -->>
A TANOROK szó a magyar nyelvben. A Magyar néprajzi lexikon szerint: „Az irtással keletkezett telepes falvakat kísérő tipikus elnevezés, földrajzi név. Ilyen értelemben használatos a tanor
Tovább olvasom -->>
OLVAS – Írásjelek során szemével végighaladva a szöveg értelmét felfogja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? finnugor] Az OLVAS szó alapja az OL – LO ősgyök. Az OLVAS és olvad sza
Tovább olvasom -->>
Csak értelmes emberek számára, akik nem forgatják ki a szavakat, hanem a szövegösszefüggésre figyelnek. Ákos falók kíméljenek! NŐ – Nőnemű felnőtt [A Magy. Ért. Kéziszótár szerin
Tovább olvasom -->>
Mit mond a nyelv NŐ szerepéről? NŐ2 – Nőnemű felnőtt [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A NŐ – ÖN ősgyök, egy kiindulás a vele kapcsolatos kifejezésekben. A szóba az N h
Tovább olvasom -->>
NEUTRÁLIS – Semleges. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A NEUTRÁLIS szó alapja a NE és ÚT ősgyökök. A szó így nem tűnik magyarnak, de eredete ősmag(yar)-nyelvi. Íme a mag
Tovább olvasom -->>
A VÍZ néhány neve, és azok előfordulása ma az ősnyelv utódnyelveiben: NA, NAD – DAN, NEDŰ – ÜDE, ID, ÜD, UD – DU, NEDV, VAND, VÁD, VÁG, ZSI, ZSIL, OL, FOL Az alkotó hangok átrende
Tovább olvasom -->>