MURI – Zajos mulatság, pejor Lármás jelenet, veszekedés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < jiddis < héber] A MURI M.R – R.M gyökbővítmény: MuR – RuM, és magyar szó. Hébe
Tovább olvasom -->>
MEGY – Egyik helyről a másikra halad, mozog. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A MEGY szó az M.GY – GY.M gyök: MeGY – GYeM (m > n: gyün, gyön, jön). MEnni ige a távolodásh
Tovább olvasom -->>
VASÁRNAP – A hétfővel kezdődő hét 7. napja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: vásár+nap] A VASÁRNAP V.S – S.V gyökből induló: VaS – SóV. A VASÁRNAP a hetiVÁSÁR NAPja volt a h
Tovább olvasom -->>
SZOMBAT – A hétfővel kezdődő naptári hét 6. napja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv < görög < héber] A SZOMBAT az SZ.M – M.SZ gyökből képzett szó: SZoM – MoSZ (a szomj s
Tovább olvasom -->>
PÉNTEK – A hétfővel kezdődő hét 5. napja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A PÉNTEK P.N – N.P gyökből képzett szó: PéN – NéP (p > f: fény). Nem hihető, hogy a PÉ ős
Tovább olvasom -->>
CSÜTÖRTÖK – A hét 4. napja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: déli szláv] A CSÜTÖRTÖK a CS.T – T.CS gyökből indul: CSüT – TüCS. Ez a hét napra osztott tevékenységi időtáv b
Tovább olvasom -->>
HÉTFŐ – egyértelmű, a HÉT FŐje, az első munkanap. KEDD – a KETTedik nap. Ma hajnalban, friss elmével, újra átnéztem a SZERDA szófejtését, és rádöbbentem, hogy sok vetületének el
Tovább olvasom -->>
MATRÓNA – Tisztes idős nő. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A MATRÓNA is M.T – T.M gyökből képzett szó: MaT – TaM. A szó gyöke, a MAT jelentése: anya, TÖMegek, népek
Tovább olvasom -->>
MÁRTÍR – Vértanú. Sokat szenvedő ember. Valakiért, valamiért sok áldozatot hozó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A MÁRTÍR is M.R – R.M gyökből képzett szó
Tovább olvasom -->>
MÁS – Valakivel, valamivel nem azonos, nem ő, nem az. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A MÁS M.S – S.M gyök: MáS – SeM. A MÁSnemű, hasonló, majdnem azonos, de még
Tovább olvasom -->>
MAGYAR – Tömegében Magyarországon élő finnugor nyelvű nép, és a rá jellemzők. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor elemek] A finnugor jelző eleve elvetendő. A MAGYAR népnév M
Tovább olvasom -->>
MÁLNA – Apró piros bogyókból összetett, gömbölyded illatos gyümölcs. Ezt termő cserje. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A MÁLNA neve is M.L – L.M gyökből képzett: MáL
Tovább olvasom -->>
MÁGNES – Olyan anyag, test, melynek mágneses tere van, és amely bizonyos fémeket magához vonz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A MÁGNES szó szintén az M.G – G.M
Tovább olvasom -->>
MAFFIA – Bűnszövetkezet, különösen Szicíliában. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: olasz] A MAFFIA az M.F – F.M gyökből képzett szó: MaF – FaM. A szicíliai MAFFIA – eredeti
Tovább olvasom -->>
FICSÚR – Piperkőc, nyegle fiatalember. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: román] Ez a szó a román nyelvbe a magyar nyelvből jutott és nem fordítva. A FI ősgyökből indul. Eredetileg az
Tovább olvasom -->>