TULIPÁN

TULIPÁN – Tavasszal nagy, kehely alakú, piros, sárga, fehér vagy tarka virágot hozó, lándzsás levelű, hagymás dísznövény. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: olasz < török < perzsa]

TRÁGYA

TRÁGYA – A talaj termékenységének javítására szolgáló anyag. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin < görög] A TRÁGYA a TR párossal, mint T.R – R.T alvógyökkel induló szó: T

TRAGACS

TRAGACS – Targoncaszerű, egykerekű, kezdetleges szállítóeszköz. Elavult jármű. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szlovák < német] A TRAGACS T.R – R.T alvógyökkel indul, és a TARGO

TÖRVÉNY

TÖRVÉNY – Az államhatalom legfelsőbb szervétől alkotott jogszabály. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? török szóból] A TÖRVÉNY T.R – R.T gyökből képzett szó: TöR – ReT Az

DUNA

DUNA – Folyam. [ős-indoeurópai (sosemvolt nyelv)] A DUNA a D.N – N.D gyökből induló név: DuN – NuD. A DUN gyök: bőséget, vastagodást, tömörülést, valamiből sokat jelent: DUNdi, DU

VÍZ

VÍZ – A Föld nagy részét borító, az élethez nélkülözhetetlen, színtelen, szagtalan, íztelen folyadék. Ennek bármely halmazállapotú változata. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: f

TITOK

TITOK – Mások előtt elhallgatott, leplezett tény, dolog. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A TITOK szó az oda-vissza azonos olvasatú T.T gyökből indul. A TITOK szó alko

TISZA

TISZA – A legmagyarabb folyó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] Nem elfogadható sem a MÉKSZ szláv, sem a Czuczor-Fogarasi Szótár latin eredetre utalása. Sosem az számít egy ered

BIMBÓ

BIMBÓ – A rügynél nagyobb képződmény, amelyből virág lesz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A BIMBÓ a B.M – M.B gyökből indul: BiM – MiB. E gyök szerint a BIMbó BOMló, BOMl

TESTVÉR

TESTVÉR – Egyazon szülők gyermekeinek egyike, a többihez való viszonyában. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: egy test, egy vér] A TESTVÉR T.S – S.T gyökbővítmény: TeS – SeT. A z

TEST

TEST – Élőlénynek, különösen az embernek külső megjelenési formája. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? (eredete ismeretlen)] A TEST T.S – S.T gyökbővítmény: TeS – SeT. Mi a TE