A székelyeket, mint a kik ugyanazon nyelvet beszélik és beszélték a magyarokkal, nem is soroztuk volna más osztályba, de minthogy törvényeinkben a kettő, mint külön nemzet jön elő, mivel
Tovább olvasom -->>
URBANISZTIKA – Városépítéssel, városrendezéssel és a nagyvárosi életformával foglalkozó tudományág. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin szóból] Az URBÁNus, URBÁNos szó
Tovább olvasom -->>
TULIPÁN – Tavasszal nagy, kehely alakú, piros, sárga, fehér vagy tarka virágot hozó, lándzsás levelű, hagymás dísznövény. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: olasz < török < perzsa]
Tovább olvasom -->>
TRÁGYA – A talaj termékenységének javítására szolgáló anyag. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin < görög] A TRÁGYA a TR párossal, mint T.R – R.T alvógyökkel induló szó: T
Tovább olvasom -->>
TRAGACS – Targoncaszerű, egykerekű, kezdetleges szállítóeszköz. Elavult jármű. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szlovák < német] A TRAGACS T.R – R.T alvógyökkel indul, és a TARGO
Tovább olvasom -->>
TÖRVÉNY – Az államhatalom legfelsőbb szervétől alkotott jogszabály. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? török szóból] A TÖRVÉNY T.R – R.T gyökből képzett szó: TöR – ReT Az
Tovább olvasom -->>
DUNA – Folyam. [ős-indoeurópai (sosemvolt nyelv)] A DUNA a D.N – N.D gyökből induló név: DuN – NuD. A DUN gyök: bőséget, vastagodást, tömörülést, valamiből sokat jelent: DUNdi, DU
Tovább olvasom -->>
VÍZ – A Föld nagy részét borító, az élethez nélkülözhetetlen, színtelen, szagtalan, íztelen folyadék. Ennek bármely halmazállapotú változata. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: f
Tovább olvasom -->>
TITOK – Mások előtt elhallgatott, leplezett tény, dolog. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A TITOK szó az oda-vissza azonos olvasatú T.T gyökből indul. A TITOK szó alko
Tovább olvasom -->>
TISZA – A legmagyarabb folyó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] Nem elfogadható sem a MÉKSZ szláv, sem a Czuczor-Fogarasi Szótár latin eredetre utalása. Sosem az számít egy ered
Tovább olvasom -->>
TEXTIL – Fonalból szövéssel, hurkolással stb. készült kelme. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol és francia < latin] A TEXTIL szó, magyarul helyesen TEKSZTIL, a T.K – K.T gyök
Tovább olvasom -->>
BIMBÓ – A rügynél nagyobb képződmény, amelyből virág lesz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A BIMBÓ a B.M – M.B gyökből indul: BiM – MiB. E gyök szerint a BIMbó BOMló, BOMl
Tovább olvasom -->>
FARSANG – Vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak, a bálok, mulatságok ideje. Ennek utolsó három napja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A FARSANG* nem német, hanem ősny
Tovább olvasom -->>
TESTVÉR – Egyazon szülők gyermekeinek egyike, a többihez való viszonyában. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: egy test, egy vér] A TESTVÉR T.S – S.T gyökbővítmény: TeS – SeT. A z
Tovább olvasom -->>
TEST – Élőlénynek, különösen az embernek külső megjelenési formája. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? (eredete ismeretlen)] A TEST T.S – S.T gyökbővítmény: TeS – SeT. Mi a TE
Tovább olvasom -->>