VÉRTANÚ – Aki valamely eszméért életét áldozza. [német] A VÉRTANÚ a V.R – RV gyökből induló szó: VéR – RéV. A VÉRTANÚ áldozatával RÉVbe ér, megdicsőül. Életét, VÉRét
Tovább olvasom -->>
VERBUNK – Toborzó. Páros ütemű, váltakozva lassú és gyors régi magyar katonai tánc. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A VERBUNK V.R – R.V gyök: VeR – ReV. A toborzás VERBU
Tovább olvasom -->>
VAJDA – Kelet- és Dél-Európában némely tartomány fejedelme. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A VAJDA a V.J – J.V gyökből indul: VaJ – JaV. Az ősi magyar nyelvben olyannak a
Tovább olvasom -->>
URBANISZTIKA – Városépítéssel, városrendezéssel és a nagyvárosi életformával foglalkozó tudományág. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin szóból] Az URBÁNus, URBÁNos szó
Tovább olvasom -->>
TRAKTA – Nagy evés-ivással járó vendéglátás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A TRAKTA szó a T.R – R.T alvógyökkel induló: TöR – RúT. A TRAKTA több mint egyszerű vend
Tovább olvasom -->>
TESTVÉR – Egyazon szülők gyermekeinek egyike, a többihez való viszonyában. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: egy test, egy vér] A TESTVÉR T.S – S.T gyökbővítmény: TeS – SeT. A z
Tovább olvasom -->>
TÁNC – Rendszerint zene vagy ének ütemére végzett ritmusos mozgás. [német < francia] A TÁNC T.N – N.T gyökbővítmény: TáN – NáT. A TÁ magyar ősgyökből ered. A T hang paTTanó é
Tovább olvasom -->>
TACCS – Partvonal, oldalvonal. Oldal bedobás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: angol] A TACCS T.CS – CS.T gyök: TaCS – CSaT. Ez a TACCS címszó angol TOUCH line = partvonal, oldalvonal
Tovább olvasom -->>
SZURDOK – Víztől kivájt, meredek falú, keskeny, mély völgy. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A SZURDOK az SZ.R – R.SZ gyökből induló szó: SZuR – RoSZ. Látványa
Tovább olvasom -->>
SZOMJ, SZOMJÚHOZÁS – Szomjúság. Mohó vágy. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor elemek] A SZOMJ az SZ.M – M.SZ gyökből indul: SZoM – MoSZ. A SZOMj erőteljes MOZgató erő. Az
Tovább olvasom -->>
SZKEPTIKUS – Kételkedő, hitetlen(kedő). [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk. görög] A SZKEPTIKUS szó az SZ.K – K.SZ alvógyökből indul: SZüK – KüSZ. A SZKeptikus leSZŰKült érte
Tovább olvasom -->>
KERESZT – Egymást merőlegesen metsző két rövid vonal. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv < germán < görög] A KERESZT* a K.R – R.K gyökből ered: KeR – ReK. Valójában a KERES
Tovább olvasom -->>
SZIVÁRVÁNY – A távolabb hulló esőcseppeken megtörő napfény által keltett, körív alakú, színes fényjelenség az égbolton. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szív(ás)] A SZIVÁRVÁ
Tovább olvasom -->>
SZENT – Vallási szempontból tökéletesnek tekintett. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A SZENT szó az SZ.N – N.SZ gyök bővítménye: SZeN – NeSZ. SZENTnek lenni azt jelenti: ti
Tovább olvasom -->>