VÉRTANÚ

VÉRTANÚ – Aki valamely eszméért életét áldozza. [német] A VÉRTANÚ a V.R – RV gyökből induló szó: VéR – RéV. A VÉRTANÚ áldozatával RÉVbe ér, megdicsőül. Életét, VÉRét

VAJDA

VAJDA – Kelet- és Dél-Európában némely tartomány fejedelme. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A VAJDA a V.J – J.V gyökből indul: VaJ – JaV. Az ősi magyar nyelvben olyannak a

URBANISZTIKA

URBANISZTIKA – Városépítéssel, városrendezéssel és a nagyvárosi életformával foglalkozó tudományág. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin szóból] Az URBÁNus, URBÁNos szó

TRAKTA

TRAKTA – Nagy evés-ivással járó vendéglátás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A TRAKTA szó a T.R – R.T alvógyökkel induló: TöR – RúT. A TRAKTA több mint egyszerű vend

TESTVÉR

TESTVÉR – Egyazon szülők gyermekeinek egyike, a többihez való viszonyában. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: egy test, egy vér] A TESTVÉR T.S – S.T gyökbővítmény: TeS – SeT. A z

TÁNC

TÁNC – Rendszerint zene vagy ének ütemére végzett ritmusos mozgás. [német < francia] A TÁNC T.N – N.T gyökbővítmény: TáN – NáT. A TÁ magyar ősgyökből ered. A T hang paTTanó é

TACCS

TACCS – Partvonal, oldalvonal. Oldal bedobás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: angol] A TACCS T.CS – CS.T gyök: TaCS – CSaT. Ez a TACCS címszó angol TOUCH line = partvonal, oldalvonal

SZURDOK

SZURDOK – Víztől kivájt, meredek falú, keskeny, mély völgy. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A SZURDOK az SZ.R – R.SZ gyökből induló szó: SZuR – RoSZ. Látványa

SZKEPTIKUS

SZKEPTIKUS – Kételkedő, hitetlen(kedő). [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk. görög] A SZKEPTIKUS szó az SZ.K – K.SZ alvógyökből indul: SZüK – KüSZ. A SZKeptikus leSZŰKült érte

KERESZT

KERESZT – Egymást merőlegesen metsző két rövid vonal. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv < germán < görög] A KERESZT* a K.R – R.K gyökből ered: KeR – ReK. Valójában a KERES

SZIVÁRVÁNY

SZIVÁRVÁNY – A távolabb hulló esőcseppeken megtörő napfény által keltett, körív alakú, színes fényjelenség az égbolton. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szív(ás)] A SZIVÁRVÁ

SZENT

SZENT – Vallási szempontból tökéletesnek tekintett. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A SZENT szó az SZ.N – N.SZ gyök bővítménye: SZeN – NeSZ. SZENTnek lenni azt jelenti: ti