FEGYVER

FEGYVER – Élőlények megsebzésére, megölésére alkalmas, támadásra és védekezésre való eszköz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A FEGY szó F.GY – GY.F gyök: FeGY – GYeF (f

FAN

FAN – Fanszőr. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A zárjel előtti dőlt betűs szöveg a MÉKSZ-ből vett megállapítás, és bővítendő. A FAN gyököt a CzF Szótár is a FON, F

ISTEN

ISTEN – Emberfölötti lény. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? Is ’ős’ < finnugor] Az ISTEN szó az IS – SI ősgyökre épülő. Az IS TEN, a legŐSibb, őSIbb lény (CzF Szótár). Az

EVOLÚCIÓ

EVOLÚCIÓ – Fejlődés. A magasabb rendű szervezeteknek alacsonyabb rendűből való alakulása. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] Az EVOÉ szó eredeti alakja: JOVÉ. Székelyföld

EVANGÉLIUM

EVANGÉLIUM – Az Újszövetségben a Jézus életét leíró négy könyv valamelyike. Ezekbe foglalt erkölcsi tanítás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A jó hír, ör

ESZTENDŐ

ESZTENDŐ – Év. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint:? eszten ’ugyanezen’ < ez + idő] Az ESZTENDŐ az ESZ – SZE ősgyökből indul. Ha az eredeti –, és nem a nyelújítók által megüres

ESKÜ

ESKÜ – Istenre, mint tanúra vagy valamely szent dologra hivatkozó ünnepélyes kijelentés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: es ’eskü” ? es(ik)] Az ES – SE ősgyökön alapul. Az ESK

ÉRZÉK

ÉRZÉK – A külső ingerek felfogásának képessége. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] Az ÉRZÉK ÉR – RÉ ősgyöke az ERő kifejezője. Semmi nem moZgatja meg úgy az emberi ké

ERDŐ

ERDŐ – Fáknak (vadon) együtt élő, és a köztük levő más növényekkel egységes tenyészetet alkotó tömege. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] Az ERDŐ szó az ER – RE ősg

HÉT

HÉT2 – A hétfővel kezdődő 7 napos naptári időegység. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A HÉT szó H.T – T.H gyök: HéT – TeH (h > v > k: tev, tek). Egy komolyabb elemzés

DIPLOMA

DIPLOMA – Szakképzettséget vagy (cím) adományozást igazoló oklevél. Mérnöki diploma, tanári diploma stb. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A DIPLOMA D.P – P.D gy

DÉVAJ

DÉVAJ – Incselkedően pajkos, pajzán. Nagyon vidám. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A DÉVAJ szó a D.V – V.D gyök bővítménye: DéV – ViD. Ez a D és V hangok kedves kifejezései

DÁMA

DÁMA – Hölgy, úrinő [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < francia] A DÁMA a D.M – M.D gyökből induló szó: DáM – MáD. Az EMber szó a nőt és a férfit egyetlen kifejezésben

ÁDÁM

ÁDÁM – A Biblia szerint az első férfi neve. [hébernek mondják] Nincs a MÉKSZ szótárban. Az ÁDÁM név héber nyelvi megfejtése: vörös földből való ember. A teremtésben az ősnyelven