DÁK – Erdély területén az ókorban lakó trák eredetű nép. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin < ? dák] A DÁK D.K – K.D gyök: DáK – KáD. A gyökfordítás nyomán az a gondol
Tovább olvasom -->>
DAJKA – Csecsemő vagy kisgyerek gondozására, felügyeletére felfogadott nő. Aki dajkál. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A DAJKA szó a D.J – J.D gyökből ered: DaJ – JeD (d
Tovább olvasom -->>
CSUK – Ajtót, kaput, ablakot, fedelet ráhajt a nyílásra. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? finnugor] A CSUK szó CS.K – K.CS gyök: CSuK – KuCS. Ha beCSUK, s KÓCSra CSUK, akkor nincs
Tovább olvasom -->>
CSORBA2 – Levesféleség. [több nyelvész véleménye szerint: román] E szó nincs a Magyar Értelmező Kéziszótár címszavai közt, de kérték többen is a magyarázatát. Íme: A CS.R – R.
Tovább olvasom -->>
CSEPEREDIK – (Gyermek) fejlődik, növekedik, serdül. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? török tőből] A fenti esetben (csepeg) a CSEP tőszó még finnugor volt, de itt már törökre vál
Tovább olvasom -->>
CSÁSZÁR – Uralkodó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv < …C. J. Caesar nevéből] A CSÁSZÁR szó a CS.SZ – SZ.CS gyökből ered: CSáSZ – SZáCS. Nagyon furcsa megállapítás,
Tovább olvasom -->>
CSALÁD – Szülők és gyermekek és legközelebbi hozzátartozóik közössége. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A CSALÁD szó a CS.L – L.CS gyökből indul: CSaL – LáCS. A CSAL
Tovább olvasom -->>
PÜNKÖSD – A húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: vszó: latin < görög] A szó nem magyar nyelven képződött, de magyar
Tovább olvasom -->>
CIFRA – Gazdagon, gyakran feltűnően vagy cikornyásan díszített. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin < arab] A CIFRA szó a C.F – F.C gyökből indul: CiF – FiC. A CI gyök itt finom
Tovább olvasom -->>
BÚCSÚ1 – Eltávozáskor, elváláskor szokásos köszöntés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] A BÚCSÚ a B.CS – CS.B gyökből induló szó: BúCS – CSáB. Az igazi mérvadó a
Tovább olvasom -->>
BESZÉD – A beszélés, mint a beszélőszervekkel való hallható megnyilatkozás. A nyelvnek, mint objektív létezőnek egyéni felhasználása, illetve ennek eredménye. Ennek tartalma, a kifeje
Tovább olvasom -->>
BODNÁR – Kádár, pintér. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A BODNÁR szó is a B.D – D.B gyök alapjairól indul: BoD – DoB. Majdnem mindenki előtt ismerős a KÁD, mint edény,
Tovább olvasom -->>
BANK (bankó) – Tervszerű pénzforgalomról gondoskodó hitelszervezet. Hitelek nyújtásával és pénz adásvételével foglalkozó vállalat. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: olasz < ge
Tovább olvasom -->>
ATOM – Vegyi elemeknek vegyészeti eljárásokkal tovább nem osztható legkisebb része [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] Az ATOM szó az AT – TO ősgyökből induló sz
Tovább olvasom -->>
ÁR4 – 100 négyzetméternek megfelelő terület mértékegység. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia] Itt szintén ÁR – RÁ ősgyök az alapszó. A szó születését az ÉRtékek
Tovább olvasom -->>