IRREDENTA

IRREDENTA – Irredentizmus. Ennek híve. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: olasz] Az IR – RI (re) ősgyök a szókezdő, és IRány értelmű. Az IRREDENTA szó lehet, hogy az újkorban az olas

LÁSZLÓ

LÁSZLÓ – A név az L.SZ – SZ.L gyökből indul: LáSZ – SZáL Az sz > z váltással LÁZ, LAZ. Azonos értelmű a LÁZár névvel. LAZa SZÁL, LAZán SZÁLló hasonlatra épül. Az első LÁSZ

IMPOZÁNS

Előrebocsátom: a nyelvben elvileg nincsenek trágár, mocskos szavak. Minden szót az élet alakított ki, illetve az életképek, jelenségek, jellemzők, tulajdonságok nyomán alakultak olyanná,

HIDRO-

HIDRO- – Idegen szavak előtagja, vízzel kapcsolatos. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: görög szóból] A HIDRO- szó H.D – D.H gyökre épül: HiD – DüH. Az ID, HID = víz, ez ősny

HEDONIZMUS

HEDONIZMUS – Az élet értelmét az élvezetekben kereső ókori görög tan. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: görög szóból] Ez az ÉDEN szó módosult alakja. Az ógörög nyelv az óm

HATALOM

HATALOM – A kormányzásnak és az igazságszolgáltatásnak a lehetősége, joga, gyakorlása. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A HATALOM a H.T – T.H gyökből bővült szó: HaT

HÁRFA

HÁRFA – Háromszögletű keretre feszített húrokból álló pengetőhangszer. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A HÁRFA is H.R – R.H gyökből indul: HáR – RáH. Az első HÁRFA

FUTBALL

FUTBALL – Labdarúgás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint : nk: angol] A FUTBALL az F.T – T.F gyökből indul: FuT – TáF (f > v: táv). Mi a FUTBALL? Oly LABdajáték, amelyet lábbal játss

HAPTÁK

HAPTÁK – Vigyázzállás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A HAPTÁK H.P – P.H gyökből indul: HaP – PaH. A HAPTÁK bizony nem német eredetű, hanem magyar szó! A HAPTÁK, felsz

HAPSI

HAPSI – Férfi, pasas. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: jiddis < héber] A HAPSI H.P – P.H gyökből indul: HaP – PuH. A HAPSI PUHa, léha jellem, aki csak HÁPog, PA(h)rancsolna, PÁHolna

HABITUS

HABITUS – Lelkialkat. Érzület, magatartás. Külső megjelenés. Jellegzetes alaki jegyek összessége. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A HABITUS H.B – B.H gyökből indul: HaB

GYÖMBÉR

GYÖMBÉR – Egyszikű ázsiai növény. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin < görög < … óindiai] A GYÖMBÉR a GY.M – M.GY gyök GYöM – MoGY. A GÖMbölyded GYÖkere okán, valósz

GYÉMÁNT

GYÉMÁNT – A szénnek kristályos, nagyon kemény módosulata. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < francia] A GYÉMÁNT a GY.M – M.GY gyök bővítménye: GYéM – MeGY. (nt > ny). A