A szótár első kiadása az addigi ismereteim tükre. Akkor sok ellenérzés, indulat forrt bennem a magyar nyelvet ért temérdek hamisítás miatt, és nem rejtettem véka alá véleményemet a ham
Tovább olvasom -->>
A magyar nyelv az ”óvilág nyelveinek gyökere és anyja” Berzsenyi. D. Tartalom Előszó Szavak magyarázata A – ZS 10 – 630 old (A 4-es íven) A nemiséggel kapcsolatos kiemelt megnevezése
Tovább olvasom -->>
LAVÓR – Mosdótál. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < francia] A LAVÓR L.V – V.L gyökből induló szó: LaV – VaL. Eltérően a magyar nyelvtől –, amelynél a szapuló szóban
Tovább olvasom -->>
LÁVA – A tűzhányó kráterén át feltörő folyékony kőzet. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: olasz] A LÁVA L.V – V.L gyökből induló szó: LáV – VáL. A tűzhányó LEVE. Ha
Tovább olvasom -->>
INFÁNSNŐ – Spanyol illetve portugál hercegnő. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: spanyol < (latin) nő] Az INFÁNS szó az F.N – N.F gyökből: FaN – NaF indul. Ez esetben az IN előképz
Tovább olvasom -->>
KUKORICA – 1 – 2 méter magasra növő, szemes termést hozó növény. Emberi táplálék és takarmány. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szerb–horvát és román] A KUKORICA az első azo
Tovább olvasom -->>
KÖRTE, KÖRTÖVE, KÖRTVÉLY* – A körtefa termése. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] A KÖRTE szó K.R – R.K gyökből ered: KöR – RöK. (k > p: pör) A KÖRte KÖR keresztmetsz
Tovább olvasom -->>
KONGRESSZUS – Nagyszámú meghívott részvevőnek nagyfontosságú kérdésekről tartott tanácskozása. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A KONGRESSZUS szó a K.N – N.K gyök bő
Tovább olvasom -->>
KIRÁLY – Monarchikus állam uralkodója. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv < német] A KIRÁLY a K.R – R.K gyökből indul: KiR – RiK. A KIRály a fenséges fényesség megtestesít
Tovább olvasom -->>
KLASSZIKUS – A görög-római ókorra vonatkozó, vele kapcsolatos műveltség. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A KLASSZIKUS szó K.L – L.K gyök alapjára épül: KaL – LaK. A
Tovább olvasom -->>
KINEMATOGRÁFIA – Mozgófényképek készítésének technikája: filmezés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: görög elemek] A szó K.N – N.K gyökből indul: KiN – NiK. A magyar nyelv
Tovább olvasom -->>
Mi köze a kiFLinek a maFLához, a maFLának a szuFLához, a szuFLának a caFLatáshoz? Van köze egyenes vonaltól eltérő alakú kiFLinek a csáLé FéLre csavarodáshoz? S akkor mitől lenne néme
Tovább olvasom -->>
KÉRDÉS – Valakihez intézett, feleletet váró mondat. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A KÉRDÉS K.R – R.K gyök: KéR – RéK. A KÉRDÉS szó megmagyarázza önmagát, és mi
Tovább olvasom -->>