ZÁHONY

A Wikipédia szerint: „Neve szláv eredetű, etimológiailag azonos eredetű a gömöri Zahoniska nevű falunévvel, vagy a székelyföldi Zágon helység nevével.” Glatz mondaná: Tiszta

Párhuzam:

A színek világában létezik két véglet: 1. FEHÉR – a színek összessége, FEH ÉL, az ELső, az ÉLő, a szülni képes, hisz kibomlik belőle az egész színvilág 2. FEKETE – a színek te

Dévaványa

Olvasom, hogy Dévaványa „Neve a szláv „Iván” keresztnév becézéséből (Ványa), és a „dívánkozni” (mai szóval: „tanácskozni”) szóból ered.” Mert úgy-e a magyar n

KÖR és TÉR

A teremtés alapelve (folyt) Példaként nézzük a KÖR és a TÉR gyökök viszonyát. Mindkettő hatalmas szóbokorral rendelkezik, mindkét fogalom bizonyos térséget ölel föl, de a kör eseté