GYÁRT

GYÁRT – Iparcikket gyárilag készít. Kisipari úton rendszeresen készít valamit. [A hivatalos nyelvészet szerint: török] A GYÁRT GY.R – R.GY gyök: GYáR – RaGY (gy > dj, j). A GYÁR é

FELCSER

FELCSER – Gyógyítással is foglalkozó borbély. Tábori orvos, sebész. Némely országban: orvossegéd. [A hivatalos nyelvészet szerint: német] A FELCSER szó F.L – L.F gyökből képzett: F

ÉVA

ÉVA – Az első nő neve. [A hivatalos nyelvészet szerint: héber] Az ÉVA névről adott héber magyarázat: minden élő anyja. Ennyi, semmi több. Ám ez a szűkszavúság érthető, mert mivel

ESKÜ

ESKÜ – Istenre, mint tanúra vagy valamely szent dologra hivatkozó ünnepélyes kijelentés. [es ’eskü” ? es(ik)] Az ES – SE ősgyökön alapul. Az ESKÜ a szent fogadalmak közé tartozott

ORSOLYA

ORSOLYA – Az ORSOLYA név az OR – RO ősgyökkel indul. Az OR gyök kimagasló (orom), ami – nőről lévén szó – a kivételesen kimagasló szépséget jelentheti. A RÓ gyök a jó értelem

CSÁNGÓ

CSÁNGÓ – Bukovinában*, Moldvában élő vagy onnan származó magyar népcsoport. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: csáng ’ide s tova kereng’] A CSÁNGÓ a CS.N – N.CS gyök bővítmé

CEMENT

CEMENT – Vízzel péppé keverve kőszerűen megszilárduló porszerű építőipari kötőanyag. [a hivatalos nyelvészet szerint: német] A CEMENT C.M – M.C gyökből képzett szó: CeM – MeC.

FARAMUCI

FARAMUCI – Egy illetlen társasjáték. Furcsa, nem egyenes jellemű. Nyakatekert, gyanúsan bonyolult. [a hivatalos nyelvészet szerint: ?] A FARAMUCI szó F.R – R.F gyökből indul: FaR – RaF

SZER

A SZER gyök szóbokrának könnyebb megértéséhez SZER – Eszköz, szerszám. Tornaszer. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] Minden SZER gyökből induló szó ősnyelvi eredetű. A SZ