A CZIRJÁK név ómagyar ősnyelvi eredetű. CZIRJÁK név, C.R – R.C gyök: CIR – RIC, CÍRa, CSERje, SARj. Az RJ hangcsoport – IRJÁ – ERőtelJEs növekedést, ERJEdő erőt jelent a sARJAd,
Tovább olvasom -->>
GYÁRT – Iparcikket gyárilag készít. Kisipari úton rendszeresen készít valamit. [A hivatalos nyelvészet szerint: török] A GYÁRT GY.R – R.GY gyök: GYáR – RaGY (gy > dj, j). A GYÁR é
Tovább olvasom -->>
Vannak olyan vélemények, hogy meredeken szembemegyek mindennel, ami rögzített elmélet. Ez nem a szembenállás öröméért van így, mert szeretem a békét, hanem az igazságért, mivel utálom
Tovább olvasom -->>
FRÜSTÖK – Reggeli. [A hivatalos nyelvészet szerint: német] A FRÜSTÖK szó az F.R – R.F alvógyökből indul: FiR – RiF (f > v: riv, f > p röp), s egyik jelentése a reggeli gyors mozgás.
Tovább olvasom -->>
FELCSER – Gyógyítással is foglalkozó borbély. Tábori orvos, sebész. Némely országban: orvossegéd. [A hivatalos nyelvészet szerint: német] A FELCSER szó F.L – L.F gyökből képzett: F
Tovább olvasom -->>
ÉVA – Az első nő neve. [A hivatalos nyelvészet szerint: héber] Az ÉVA névről adott héber magyarázat: minden élő anyja. Ennyi, semmi több. Ám ez a szűkszavúság érthető, mert mivel
Tovább olvasom -->>
ESKÜ – Istenre, mint tanúra vagy valamely szent dologra hivatkozó ünnepélyes kijelentés. [es ’eskü” ? es(ik)] Az ES – SE ősgyökön alapul. Az ESKÜ a szent fogadalmak közé tartozott
Tovább olvasom -->>
ORSOLYA – Az ORSOLYA név az OR – RO ősgyökkel indul. Az OR gyök kimagasló (orom), ami – nőről lévén szó – a kivételesen kimagasló szépséget jelentheti. A RÓ gyök a jó értelem
Tovább olvasom -->>
CSÜTÖRTÖK – A hét 4. napja. [A hivatásos nyelvészet szerint: déli szláv] A CSÜTÖRTÖK a CSÜ – ÜCS ősgyökből képzett CS.T – T.CS gyökből indul: CSüT – TüCS. Ez a hét napra
Tovább olvasom -->>
CSÁNGÓ – Bukovinában*, Moldvában élő vagy onnan származó magyar népcsoport. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: csáng ’ide s tova kereng’] A CSÁNGÓ a CS.N – N.CS gyök bővítmé
Tovább olvasom -->>
Igekötőkhöz köthető igék: aprít, andalog, araszol, ácsorog, áll, álland, állít, ámbolyog, áramlik, baktat, ballag, bandukol, barangol, battyog, biceg, billeg, billen, bitangol, bóklász
Tovább olvasom -->>
Igekötőkhöz köthető igék (nem teljes felsorolás): acsarog, ágál, ajánl, aláz, áld, állapít, ámít, árul, átkoz, bátorít, becsmérel, becsül, beszél, beszélget, bírál, biztat, b
Tovább olvasom -->>
CEMENT – Vízzel péppé keverve kőszerűen megszilárduló porszerű építőipari kötőanyag. [a hivatalos nyelvészet szerint: német] A CEMENT C.M – M.C gyökből képzett szó: CeM – MeC.
Tovább olvasom -->>
FARAMUCI – Egy illetlen társasjáték. Furcsa, nem egyenes jellemű. Nyakatekert, gyanúsan bonyolult. [a hivatalos nyelvészet szerint: ?] A FARAMUCI szó F.R – R.F gyökből indul: FaR – RaF
Tovább olvasom -->>
A SZER gyök szóbokrának könnyebb megértéséhez SZER – Eszköz, szerszám. Tornaszer. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] Minden SZER gyökből induló szó ősnyelvi eredetű. A SZ
Tovább olvasom -->>