NÁSZ

NÁSZ – Házasságkötés. Testi egyesülés. [NEM – ? német] A NÁSZ N.SZ – SZ.N gyök: NáSZ – SZáN. A NÁSZ INdulás, egy életre SZÁNt párkapcsolat INduló eseménye. Az ősnyelv,

MOTOR

MOTOR – Energiát mozgási energiává alakító gép. [NEM nk: latin] A MOTOR szó M.T – T.M gyökből képzett: MoT – ToM. és bármely nyelven fogalmazták meg először – nem kerülhette k

MENTALITÁS

MENTALITÁS – Észjárás gondolkodásmód. [A MÉKSZ szerint: nk: latin szóból] A MENTALITÁS szó M.N – N.M gyökből képzett: MeN – NeM. Az ősnyelvben volt az elME szónak más változata

MENNY

MENNY – A keresztény hitben az ég, mint az Isten, az angyalok és az üdvözültek lakóhelye. [A hivatalos nyelvészet szerint: finnugor] A MENNY szó M.NY – NY.M gyök: MeNY – NYeM (ny > n:

MELL

MELL – Az emberi törzs felső felének elülső része. [A hivatásos nyelvészet szerint: finnugor] A MELL M.L – L.M gyök: MeL – LeM. Az a mondás, hogy ’kígyót melenget a keblén’, aza

MEGY

MEGY – Egyik helyről a másikra halad, mozog. [A hivatásos nyelvészet szerint: finnugor] A MEGY szó az M.GY – GY.M gyök: MeGY – GYeM (m > n: gyün, gyön, jön). A MEnni ige a távolodásho

MATEMATIKA

MATEMATIKA – Az anyagi világ általános összefüggéseiből – mennyiségek, formák stb. – elvont fogalmakat alkotó és logikai elemzéssel általános törvényeket megállapító tudomány

KATALIN

KATALIN – A név a K.T – T.K gyökből: KAT – TAK indul. Görög eredetűnek mondják, holott a név minden eleme magyarul érthető, személyi jellemzőket leíró névalkotó. Az első KATalin

MANGALICA

MANGALICA – Göndörszőrű, lógófülű zsírsertés. [A hivatalos nyelvészet szerint: szerb–horvát] A MANGALICA az M.N – N.M gyökből képzett szó: MaN – NaM. A név felbontható: a MA

MÁMOR

MÁMOR – Kellemes bódulat. Enyhe ittasság. [A hivatalos nyelvészet szerint: török szóból ( < arab)] A MÁMOR MÁM gyökszava a MÁ – ÁM ősgyök összevont alakja. A CzF Szótár a kijóza

EMMA

EMMA – Némelyek germán eredetet említenek. Az EMMA név a legkorábban kialakult ősnyelvi nevek egyike. Jelentése EMlőjéből EMető, azaz tápláló MAma. A név az ÉVA, ENÉH, EMESE csoport