Ha a vidék meghatározó élelemtermesztő emberi rétege nem lenne, mind kipusztulnának, mert még azt sem tudnák melyik a sóskalevél, ami ehető, megennék a nadragulyát. Tudatlanabbak a sült
Tovább olvasom -->>
MELINDA – A MELINDA név az M.L – L.M gyökből induló: MeL – LeM. MELinda MÉLy érzelmi töltetű, MELegszívű, kelLEMes személyiség, édes kis nő lehetett, ugyanis a MEL gyök mézet is
Tovább olvasom -->>
ORGONA1 – Fújtató, soksípú, nagy fúvós hangszer. [NEM latin < görög] Az ORGOna szó az OR – RO ősgyökkel indul, azonban az ORG O hangja, mint elugrott hangzó visszahelyezhető a két m
Tovább olvasom -->>
ORVOS – Betegek gyógyítására egyetemi képesítést szerzett, ezzel foglalkozó szakember. [NEM ? finnugor tőből] Az ORVOS szó az OR – RÓ ősgyökből indul. Az OR kiemelkedést, a RÓ bem
Tovább olvasom -->>
MÁTYÁS – A MÁTYÁS név az M.T – T.M gyökből: MaT – TáM vagy lágyan, az M.TY – TY.M gyökből: MaTY – TYáM indul. A név valaha a kezdetek idején, az ősiségben, még az egynyelvű
Tovább olvasom -->>
NÉV – Valaminek a megjelölésére, azonosítására, és másoktól való megkülönböztetésére használt szó, kifejezés. [NEM finnugor] A NÉV N.V – V.N gyök: NéV – VaN. A NÉ figyelem
Tovább olvasom -->>
IRMA – Az IR – RI ősgyök: ERŐ, gyógyERŐ (Czuczor-Fogarasi Szótár). IRMA MA és mindenkor ÍR a fájdalmakra. Az ősnyelven az orvost ÍRvosnak nevezték. Az RM hangcsoport – IRMA –
Tovább olvasom -->>
CSABA: A CSABA név nem török, hanem ősnyelvi eredetű név. Ezzel is más zsebében keressük a név születési bizonyítványát. A név még a kezdeti időből való, amikor még egyetlen nyelv
Tovább olvasom -->>
MÉZ – A méhek által virágokból gyűjtött sárga, sűrű, édes folyadék. [NEM finnugor] A MÉZ az M.Z – Z.M gyök: MéZ – ZaM. A méh címszónál írtam róla. A MÉZ egyik névadó jell
Tovább olvasom -->>
MEDVE – Nagy termetű, sűrű bundájú, növényi táplálékkal is élő ragadozó. [NEM szláv] A MEDVE M.D – D.M gyökbővítmény: MeD – DöM. A MED gyök egyik jelentése NEDv. A NEDVEs é
Tovább olvasom -->>
MARHA – Szarvasmarha. Háziállat, jószág. Vagyontárgy, értéktárgy. [NEM német < latin] A MARHA* szintén M.R – R.M gyökből képzett szó: MaR – RoM. A MARHA szó a MARJAs jellemzőből
Tovább olvasom -->>
MAGYAR – Tömegében Magyarországon élő finnugor nyelvű nép, és a rá jellemzők. [NEM finnugor] A MAGYAR népnév M.GY – GY.M gyökből képzett: MaGY – GYáM. De az M.G – G.M gyök: Ma
Tovább olvasom -->>
MAG – Virágos növény termésében képződő, a csírát rejtő szaporítószerv. [NEM finnugor] A MAG M.G – G.M gyök: MaG – GaM. Három hang: MAG, és e három hang írja le azt a GAMnyi pi
Tovább olvasom -->>
Némelyik ősgyök (két hang) olyan ellentétes értelem megjelenítésére is alkalmassá váló, kezdeti nyelvi képződmény, amely gyökké (három hang) bővülve mutatja meg világosan a szöge
Tovább olvasom -->>