PARASZT

Ha a vidék meghatározó élelemtermesztő emberi rétege nem lenne, mind kipusztulnának, mert még azt sem tudnák melyik a sóskalevél, ami ehető, megennék a nadragulyát. Tudatlanabbak a sült

MELINDA

MELINDA – A MELINDA név az M.L – L.M gyökből induló: MeL – LeM. MELinda MÉLy érzelmi töltetű, MELegszívű, kelLEMes személyiség, édes kis nő lehetett, ugyanis a MEL gyök mézet is

ORGONA

ORGONA1 – Fújtató, soksípú, nagy fúvós hangszer. [NEM latin < görög] Az ORGOna szó az OR – RO ősgyökkel indul, azonban az ORG O hangja, mint elugrott hangzó visszahelyezhető a két m

ORVOS

ORVOS – Betegek gyógyítására egyetemi képesítést szerzett, ezzel foglalkozó szakember. [NEM ? finnugor tőből] Az ORVOS szó az OR – RÓ ősgyökből indul. Az OR kiemelkedést, a RÓ bem

MÁTYÁS

MÁTYÁS – A MÁTYÁS név az M.T – T.M gyökből: MaT – TáM vagy lágyan, az M.TY – TY.M gyökből: MaTY – TYáM indul. A név valaha a kezdetek idején, az ősiségben, még az egynyelvű

NÉV, ÉVA

NÉV – Valaminek a megjelölésére, azonosítására, és másoktól való megkülönböztetésére használt szó, kifejezés. [NEM finnugor] A NÉV N.V – V.N gyök: NéV – VaN. A NÉ figyelem

IRMA

IRMA – Az IR – RI ősgyök: ERŐ, gyógyERŐ (Czuczor-Fogarasi Szótár). IRMA MA és mindenkor ÍR a fájdalmakra. Az ősnyelven az orvost ÍRvosnak nevezték. Az RM hangcsoport – IRMA –

CSABA

CSABA: A CSABA név nem török, hanem ősnyelvi eredetű név. Ezzel is más zsebében keressük a név születési bizonyítványát. A név még a kezdeti időből való, amikor még egyetlen nyelv

MEDVE

MEDVE – Nagy termetű, sűrű bundájú, növényi táplálékkal is élő ragadozó. [NEM szláv] A MEDVE M.D – D.M gyökbővítmény: MeD – DöM. A MED gyök egyik jelentése NEDv. A NEDVEs é

MARHA

MARHA – Szarvasmarha. Háziállat, jószág. Vagyontárgy, értéktárgy. [NEM német < latin] A MARHA* szintén M.R – R.M gyökből képzett szó: MaR – RoM. A MARHA szó a MARJAs jellemzőből

MAG

MAG – Virágos növény termésében képződő, a csírát rejtő szaporítószerv. [NEM finnugor] A MAG M.G – G.M gyök: MaG – GaM. Három hang: MAG, és e három hang írja le azt a GAMnyi pi