ARBEIT

Honnan ered a német ARBEIT, AR-BEIT, a munka megnevezése? ARBEIT – munka. A kezdet mindenben meghatározó, így a szavak, kifejezések születésénél is. A legfontosabb emberi munkavégző a kA

NESZ

NESZ – Mozgás okozta halk zörej. [hangutánzó] A NESZ szó N.SZ – SZ.N gyök: NeSZ – SZeN. Minden hang NESZ. Minden MOZgó (n > m, sz > z) test NESZt ad, NESZez. Az érzékszervek megSZENtik,

GÁBOR

GÁBOR – A GÁBOR név a G.B – B.G gyökből indul: GáB – BoG, a GABona szóban hasznos táplálót jelent. A GABonát az ősiségben BAGban, zsákban egy BOGban (csomóban) tárolták. A GABal

CSALÁD

Egy végnapjait élő intézményről. CSALÁD – Szülők és gyermekek és legközelebbi hozzátartozóik közössége. [NEM szláv] A CSALÁD szó a CS.L – L.CS gyökből indul: CSaL – LáCS.

CSÁSZÁR

CSÁSZÁR – Uralkodó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv < …C. J. Caesar nevéből] A CSÁSZÁR szó a CS.SZ – SZ.CS gyökből ered: CSáSZ – SZáCS. Nagyon furcsa megállapítás,

BEÁTA

BEÁTA – BEÁTA, boldog nő. A név valós jelentését a név alkotó hangjainak értelmében kell keresni. A B hang végletek kifejezője, a piciny BimBótól a leghatalmasaBBig, azaz a parány é

POLISZ

POLISZ – Ókori városállam. [ógörögnek mondják] A POLISZ szó a P.L – L.P gyökkel indul: PoL – LoP. Az eredeti ősnyelvi szó: FALAS, de élt az eszező, f > p hangváltással a POLISZ me

BENEDEK

BENEDEK – A BENEDEK* név a B.N – N.B gyökből indul: BeN – NeB. A BEN** gyök jelentette ősnyelven az anya testében BENt levő, BENtről, BELőle jövő újszülöttet. Alapvető jelent