LATIN. Kik voltak a latinok? (latini), Latium lakói és Latinus utódai, akik a monda szerint az oszkus aborigonoknak az őslakókkal (szikulok és pelazgok) való egyesüléséből származtak. Tör
Tovább olvasom -->>
A CSEREPÁR szó kapcsán, amelyet a nyelvészet szerb eredetűnek tart. Valóban van eset véletlen egybeeső hasonlóságra a nyelvben, több ezer szó közt egy-két eset. Erről itt alább: Virág
Tovább olvasom -->>
HEGY – A dombnál magasabb és meredekebb földfelszíni kiemelkedés. [NEM finnugor] A HEGY H.GY – GY.H gyök: HeGY – GYeH. A GY hang szóvégi jelenléte többnyire jelképes vagy valós kieme
Tovább olvasom -->>
HEDONIZMUS – Az élet értelmét az élvezetekben kereső ókori görög tan. [A hivatásos nyelvészet szerint: nk: görög szóból] A HEDON szó a H.D – D.H gyökből indul: HeD – DeH. Ez az
Tovább olvasom -->>
HÁRFA – Háromszögletű keretre feszített húrokból álló pengetőhangszer. [A hivatásos nyelvészet szerint: német] A HÁRFA H.R – R.H gyökből indul: HáR – RáH. Az első HÁRFA az eg
Tovább olvasom -->>
HANG – Hallószervekkel felfogható rezgés által keltett érzet. [?hangutánzó] A HANG szintén H.N – N.H gyökből induló szó: HaN – NaH. A H hang kiejtése egész mélyről, a mellkas kö
Tovább olvasom -->>
Hogyan lettek úrrá a megbízottak a megbízók fölött? Valaha a kezdetekkor a sátoralja törzsek családjai békés együttélésben művelték szorgalmasan az elfoglalt földet, saját terület
Tovább olvasom -->>
GYEHENNA – Pokol, Kárhozat. [A hivatásos nyelvészet szerint: nk: latin < görög < héber] A GYEHENNA, szó a GY.H – H.GY gyökből induló: GYEH – HEGY. Az ősnyelv kifejező képessége egy
Tovább olvasom -->>
ANDREA – Az ANDREA név az AN – NA ősgyökkel indul. Ennek jelentése e névben: ANYA, NŐiség. Az A hang az AkArAt hangja, amelyet megszelídít az érzelmi N hang. A névben az A hangot három
Tovább olvasom -->>
GEJZÍR – Melegvizű magasra felszökő időszaki forrás. [nk: az izlandi Geysir szökőforrás nevéből] A GEJZÍR G.J – J.G gyökből bővült: GeJ – JéG. Az a forrás ómagyar ősnyelven k
Tovább olvasom -->>
FALU – Mezőgazdasági jellegű, nem zárt építkezésű csoportos település. [NEM finnugor] A FALU szó az F.L – L.F gyökből indul: FaL – LaF (f > p: lap). A CzF Szótár a FOL gyökről e
Tovább olvasom -->>
JÉZUS – A JÉZUS név A J.Z – Z.J gyökből indul: JéZ – ZeJ, és több névadó jellemző sűrítménye. Egyik a kicsiny újszülött, mint JESZke (ijedős, gida), azaz bárány, aki JÁSZolb
Tovább olvasom -->>
Ma is élő, nem zsidó eredetű, ősnyelvi nevek ÉFRAIM – Az ÉFRAIM név az ÉF – FÉ ősgyökkel induló és szÉPséget, FÉnyt jelent. A FIÚ az ősiségben: ÉFI, ÉFIÚ, idősek gyermekkor
Tovább olvasom -->>