RADIKÁLIS – Gyökeres megoldásra törekvő. [NEM latin] A RADIKÁLIS is R.D – D.R gyökből képzett szó: RaD – DaR. A szókezdet: RADI – gyökér, eREDEt. A szabados elvűek (liberális)
Tovább olvasom -->>
PARITÁS – Értékpapír tőzsdei árfolyamának a névértékkel való egyezése. [NEM latin] A PARITÁS P.R – R.P gyökből induló szó: PaR – RoP. A PAritás: az állami pénznem megfelelő
Tovább olvasom -->>
PANYÓKA – Ujjas felsőruhát vállára vet. [NEM szláv] A PANYÓKA P.NY – NY.P gyökből képzett szó: PaNY – NYaP (p > f, ny > n: fon). Mi a PAN, PANYÓK? Mely testrész? Ez a két váll PON
Tovább olvasom -->>
ORGONA1 – Fújtató, soksípú, nagy fúvós hangszer. [NEM latin < görög] Az ORGOna szó az OR – RO ősgyökkel indul, azonban az ORG hangcsoport O hangja, mint elugrott hangzó visszahelyezhet
Tovább olvasom -->>
NŐ2 – Nőnemű felnőtt [NEM finnugor] A NŐ – ÖN ősgyök. Egy kiindulás a vele kapcsolatos kifejezésekben. A szóba az N hang titokzatos, bűvös, zenei zöNgét visz be. Az N hang a beNsős
Tovább olvasom -->>
Nyelvi nemek – fölösleges kacat, a természetestől eltérő irány. Az eredeti ősnyelvben nincs, s így a mai magyar nyelvben sincs nyelvi hímnem, nőnem és semleges nem. A nyelvi nemek, így
Tovább olvasom -->>
NAVIGÁL – Vízi vagy légi járművön az útvonal megtartását biztosítja. [NEM latin] A NAVIGÁL szó N.V – V.N gyökből indul: NaV – VaN. A szó keletkezése vízértelmű volt, ezt a NA
Tovább olvasom -->>
MOSTOHA – Szeretetlen, hideg, kedvezőtlen. [A hivatásos nyelvészet szerint: bolgár]* A MOSTOHA M.S – S.M gyökből induló szó: MoS – SoM. A MOS gyök itt a MÁS értelmet is hordozza, ami
Tovább olvasom -->>
Az Udvarhelyi Híradóban megjelent beszélgetés (interjú) mellé a folytatáshoz a szerkesztők hozzáillesztették a BASZ gyök igekötőkkel dúsított változatait, amely miatt néhány túlérz
Tovább olvasom -->>
LÁVA – A tűzhányó kráterén át feltörő folyékony kőzet. [NEM olasz] A LÁVA L.V – V.L gyökből induló szó: LáV – VáL. A tűzhányó LEVE. Ha „székölyösön, falusiason” mond
Tovább olvasom -->>
LAJSTROM – Névjegyzék. Névsor. Nyilvántartás. [NEM latin] A LAJSTROM L.J – J.L gyökbővítmény: LaJ – JeL. A LAJSTROM több mint a lista. Bár mindkettő adatokat nyilvántartó, a LAJ gy
Tovább olvasom -->>
KLASSZIKUS – A görög-római ókorra vonatkozó, vele kapcsolatos műveltség. [NEM latin] A KLASSZIKUS szó K.L – L.K gyök alapjára épül: KaL – LaK. A szó keletkezése visszavihető a gö
Tovább olvasom -->>
Kisanyuka, öledben lányod, Ő a te kincsed, mindened, Szíved s a lelked együtt dobban vele. Benne szinte magadat látod, Évekkel előbb, mint gyermeket, Keresed benne a régi énedet.
Tovább olvasom -->>
KÉT – Egynél több. [NEM finnugor] A KÉT K.T – T.K gyök: KéT – TéK. Tehát egynél több a KETTŐ. Honnan a megnevezés? Az első férfi mondhatta magáról: EGY én, ami gy > d és n > m
Tovább olvasom -->>