JURTA – Nemezből készült favázas kerek sátor. [A hivatásos nyelvészet szerint: orosz < török] A JURTA szó a J.R – R.J gyökből indul: JuR – RaJ (j > gy). Mivel a J hang a GY egyik alk
Tovább olvasom -->>
LIVÁDA – Gyümölcsös, liget. [000] A LIVÁDA szó nincs jelen egyetlen általam elért szótárban sem. Sem az akadémiai Magy. Ért. Kéziszótárban, sem az Idegen szavak, kifejezések szótár
Tovább olvasom -->>
INFÁNSNŐ, INFÁNS – Spanyol illetve portugál hercegnő, herceg. [A hivatásos nyelvészet szerint: spanyol < (latin)] Az INFÁNS (infánt) az IN – NI ősgyökből indul, de a szó az F.N – N.
Tovább olvasom -->>
IGAZSÁG – Valaminek igaz volta. A valóságot híven tükröző, neki teljesen megfelelő, igazi tényállás. [A hivatásos nyelvészet szerint: finnugor] Az IGAZSÁG szó is az IG – GI ősgyök
Tovább olvasom -->>
HARISNYA – Lábra simuló, térden felül érő, kötött páros ruhadarab. Fehér házi posztóból varrt szűk székely férfinadrág. [A hivatásos nyelvészet szerint: ukrán] A HARISNYA is H.R
Tovább olvasom -->>
A C.F – F.C: CaF – FiC (f > p, c > sz, s), gyökszóról egy ősnyelvi érdekesség. Az egyiptomi fáraó Józsefet, Jákób fiát kinevezte az ország gabonatartalékai fölé CAFenáth Fahneákh
Tovább olvasom -->>
CSAVAR – Valamit hossztengelye körül teker, forgat, facsar. [?] A CSAVAR szó a CS.V – V.CS gyökkel indul: CSaV – VaCS (v > f: facs),fordítható szó: CSAVAR – FACSAR, amely bizonyítja ő
Tovább olvasom -->>
GÁTER (gatter) – Keretfűrész. [A hivatásos nyelvészet szerint: német] A GÁTER G.T – T.G gyökre épülő szó: GaT – TaG. A GATTER megnevezés, az eredeti magyar szónak német nyelvre m
Tovább olvasom -->>
A hivatásos nyelvészet egy kalap alá veszi a ma is élő ősnyelvet és az utódnyelveket. Pedig elemzési módozataik teljesen különböznek, mivel az utódnyelvek csak beszáradt lárvaszavakkal
Tovább olvasom -->>
ROBOT – Nehéz, fárasztó, kényszerből végzett munka. [A hivatásos nyelvészet szerint: német < szláv] A ROBOT szó az R.B – B.R gyökkel induló: RoB – BoR. A ROB - BOR gyök b > p hangv
Tovább olvasom -->>
A rádli, ródli, nudli, nokedli, hokedli, dudli valamennyi német eredetűként van jegyezve a hivatalos, hivatásos nyelvészet részéről. Szóeredetre állítani lehet bármit, bizonyítani már
Tovább olvasom -->>