ERIKA

ERIKA*: Az ERIKA név ősi magyar név (nem német). Egyik névadója az erika vi­rág. Minden magyar női név valami szépséget, kedvelt tulajdonságot leíró szóból származik. Az erika virág

HÉT

A HÉT már az ősiségben hét TAGból, napból, hét felé osztott, VÁGott, TÁJt, TAGolt, TÁKoló, TÉKoló, DAGasztó – némelyik azoktól mentes – napokból állt. Ebből: hétfő, kedd, cs

ÉRVEIM

Még a Czuczor Fogarasi Nagyszótárban is többször fellelhető az „uráli kor” kifejezés, utalva némely magyar szó eredetére. A magyar nyelvnek nincs „uráli kora”, hanem az uráli nyel

MÁRTÍR

MÁRTÍR – Vértanú. Sokat szenvedő ember. Valakiért, valamiért sok áldozatot hozó. [A hivatásos nyelvészet szerint: nk: latin < görög] A MÁRTÍR is M.R – R.M gyökből képzett szó: M

Mező

Két szótár a MEZŐ szóról. Az egyik az Akadémia magas képzettségű szakembereinek most készülő, még úgymond piszkozatban a nagyközönség elé tárt, de már a hálón elérhető Új mag

LAPÁT

LAPÁT – Darabos vagy szemcsés anyag továbbítására, rakására való nyeles eszköz. [MÉKSZ szerint: szláv] A LAPÁT L.P – P.L gyökbővítmény: LaP – PaL. A magyar LAPÁT szó azt is el

KÜSZÖB

KÜSZÖB – Az ajtókeret alsó része. [A hivatásos nyelvészet szerint: ? permi] A KÜSZÖB K.SZ – SZ.K gyök: KüSZ – SZöK. A KÜSZÖB hamisíthatatlan magyar szó! Mondandója érdekesen ö

KILENC

KILENC – Nyolcnál eggyel több. [A hivatásos nyelvészet szerint: finnugor elemek] A KILENC K.L – L.K gyökbővítmény: KiL – LéK. Az ősnyelvben a számok jelentős eredmények állomásain