DEMOKRATA

DEMOKRATA – Olyan politikai rendszer, államforma híve, amelyben a hatalmat formailag az egész nép, valójában valamely osztály gyakorolja. [nk: görög] Mivel az ógörög az ómagyar ősnyelv

SZERELEM

SZERELEM – A szeretett személy iránti vágyban és odaadásban megnyilatkozó, nemi vonzalmon alapuló érzelem. [?] A SZERELEM az SZ.R – R.SZ gyök bővítménye: SZeR – RéSZ. A SZERELEM az

TOKAJ

TOKAJ egyik névadó jellemzője a hegyláb, hegyAJ által éles, könyökszerű KAJla kanyarulatra kényszerített folyó képe, látványa, amely a TOKszerű tülök KAJla hAJlatának is utánzata.

KRÁTER

KRÁTER –Tűzhányónak tölcsér alakú nyílása. [MÉKSZ: nk. latin < görög] A KRÁTER a K.R – R.K gyökkel indul: KaR – RaK. a KRáter egyféle ÁTEResztő GARat, GARáter, KARáter, amely

VAJDA

VAJDA – Kelet- és Dél-Európában némely tartomány fejedelme. [szlávnak mondják a hivatásosak] A VAJDA a V.J – J.V gyökből indul: VaJ – JaV. A VAJ gyökből indulunk ki a jellemzők nyo

TÁJ, TÁJFUN

Mi köze van a szab, vág, szel, ró szavaknak a TÁJhoz? TÁJ – Földrajza, növényzete stb. alapján egységes vagy összefüggő terület. [A hivatásos nyelvészet szerint:? finnugor] A TÁJ sz